barnesikker emballasjeHele emballasjen må testes for å kunne sertifiseres som barnesikker.

Sertifisert barnesikker plastemballasje fra Lindner

21 juni, 2019ANNONSE

Lindner Sprühsysteme lanserer barnesikker emballasje til farlige substanser i husholdningene, for å forhindre svelging eller sprut av kjemikalier på hud og øyne.


Ifølge det tyske føderale instituttet for risikovurdering, BfR, er ulykker som involver barn de vanligste etter fallulykker i hjemme. Barn kommer ofte i kontakt med kjemikalier via svelging eller spruting på hud eller øyne.
Derfor krever EU-forskriften «Classification, Labelling and Packaging» (CLP) at visse husholdningsstoffer og blandinger som kan være farlige for barn, skal pakkes på en barnesikker måte. Lindner Sprühsysteme GmbH lanserer derfor en sertifisert barnesikker emballasje.

Farlige produkter krever barnesikker emballasje

Nesten alle husholdninger har ved nærmere inspeksjon forskjellige produkter som kan være farlige for barn. Det gjelder for eksempel vaske- og rengjøringsmidler, avløpsmidler, lampeolje, maling og lakk, med mer.
Særlig småbarn er i faresonen. Av kunnskapstørst og glede over å oppdage nye ting, utforsker de hjemmene ved å kjenne, slikke og tygge på ting. Derfor kan de svelge forbrukerkjemikalier de finner i huset.

Det er spesielt fargerike vaskemidler og rengjøringsmidler, lys maling og lakk som fanger barnas oppmerksomhet. Barnesikker emballasje (CRP) må beskytte små barn mot å få tilgang på disse skadelige substansene.
CLP-forskriften stipulerer hvilke stoffer og blandinger som må pakkes i barnesikker emballasje. Forskjellige standarder spesifiserer krav og testmetoder for CRP. For gjenlukkbar emballasje gjelder den internasjonale standarden ISO 8317, mens ikke-gjenlukkbar er omfattet av DIN EN 14375 i Europa.

Sertifiseringsorganer som er akkreditert etter DIN EN ISO/IEC 17065 har ansvaret for å teste og sertifisere barnesikker emballasje. I testprosedyren bes inntil 200 barn i alderen 42-51 måneder om å åpne en emballasje.
En barnesikker emballasje må være umulig å åpne for minst 85 prosent av barna. En barnesikker emballasje må også være seniorvennlig, og emballasjen testes derfor også av et panel av voksne i alderen 50-70 år.

Hele emballasjen må sertifiseres

En lukkemekanisme kan ikke godkjennes som barnesikker uten den korresponderende emballasjen. Derfor må emballasjen testes og sertifiseres i sin helhet. For å unngå forvirring ved sertifisering av CPR, må sertifikatet inneholde navnet på lukkemekanisme (r) og emballasje (r), og den korresponderende basiske massen.

En barnesikker emballasje krever ofte et spesialtriks for å kunne åpnes, noe som blir for vanskelig å finne ut av for små barn. For eksempel må brukeren trykke lukkemekanismen ned mens den skrus mot klokka til den åpnes.

– Barnesikker emballasje er en ganske enkel metode å beskytte barn på i hjemmene for å unngå alvorlige ulykker, sier Stefan Lindner, daglig leder i Lindner Sprühsysteme GmbH.

– Derfor er det alltid etterspørsel etter emballasje som minimerer risikoen så mye som mulig.

Lindner forteller at selskapet støtter kunden gjennom hele emballasjeutviklingsprosessen.

– Vi skreddersyr emballasjen etter kundens behov fra ide til ferdig. Vi håndterer også sertifiseringen for barnesikkerhet. Ved å ivareta sikkerheten til sluttbrukeren, beskytter vi også produksjons- og distribusjonsselskaper mot regelbrudd.

Les mer om Lindner

Les også: Tysk produsent satser på resirkulert plast

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!