BASF investerer 200 millioner kroner i det norske selskapet Quantafuel.

BASF investerer stort i norsk gjenvinningsselskap for plast

10 oktober, 2019

Den globale kjemi- og polymergiganten BASF investerer cirka 20 millioner Euro (cirka 200 millioner kroner) i det norske gjenvinningselskapet Quantafuel.

Quantafuel har utviklet en metode for kjemisk gjenvinning av plast. Sammen med BASF vil de videreutvikle teknologien slik at plasttyper som nå går til forbrenning i stedet skal kunne resirkuleres og gjenbrukes.
Investeringen omfatter et anlegg i den danske byen Skive, der den kjemiske gjenvinningteknologien skal videreutvikles og spres til resten av verden.

Bygger nytt pyrolyse-anlegg

Det nye anlegget blir et pyrolyse- og renseanlegg som Quantafuel skal åpne i 2020.

Mark Maier, CEO i BASF Nordic/Baltic (Foto BASF).

Her vil 16.000 tonn plastavfall kunne bearbeides årlig. Plasten blir omdannet til en olje som kan gjenbrukes i ny produksjon.
– Sammen med Quantafuel kan vi bidra til en sirkulær prosess for plast, sier Mark Meier, CEO for BASF Nordic/Baltic.

– Investeringen i Quantafuel og det planlagte anlegget i Danmark er et viktig skritt for å spre kunnskap om kjemisk gjenvinning og sikre en sirkulær modell for plastgjenvinning. Det vil gjøre det mulig for selskaper verden rundt å nå sine bærekraftmål.

BASF skriver i en pressemelding at samarbeidet med Quantafuel er viktig, siden selskapet har stor kompetanse og forståelse for teknologiske utfordringer i avanserte gjenvinningsmetoder.

– Sammen kommer vi til å skape verdifull erfaring fra fabrikken i Skive og kunne bidra til å sikre en sirkulær prosess for plast, sier Mark Meier.
Quantafuel har hovedkontor på Lysaker og er et teknologi- og energiforetak som fokuserer på å finne løsninger på bærekraftig anvendelse av jordens ressurser.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!