Berry Superfos har investert i lab for at kundene skal kunne utvikle nye produkter raskere.

Berry Superfos investerer i lab for raskere emballasjeutvikling

28 juni, 2022ANNONSE

For dagens næringsmiddelprodusenter er det avgjørende å kunne utvikle nye emballasjeløsninger til sine varemerker i høyt tempo.

For å møte dette kravet har emballasjeprodusenten Berry Superfos investert i et eget, akkreditert testlaboratorium for kjemisk testing og prøvetaking av plastprodukter.
Laboratoriet ble åpnet nylig og tilbyr virksomheter i internasjonal næringsmiddelindustri omfattende muligheter til rask kvalitetstesting av råvarer til nye emballasjeløsninger i samarbeid med Berry Superfos.

Josef Björck, COO for Berry Superfos, sier:
I første omgang tilbyr laboratoriet syv forskjellige akkrediterte testmetoder.

-Råvaresammensetningen i emballasje blir stadig mer kompleks, og vi bruker i stadig økende grad resirkulerte materialer til næringsmiddelemballasje. Derfor er effektiv testing hele tiden mer presserende enn noen gang før.

– Berry Superfos’ investering i et inhouse laboratorium gjør det mulig for våre kunder å raskere test av råvarer, noe som øker tempoet i produktutviklingen. Med bakgrunn i vår akkreditering kan vi dokumentere for våre kunder at alle tester utføres i henhold til internasjonale standarder.

Michat Kaminski, divisions regulatory compliance chef i Berry Superfos, sier at laboratoriets ekspertise innebærer at Berry Superfos nå kan tilby nøyaktige tester er råvarer til næringsmiddelemballasje som en integrert del av produktutviklingsprosessen.

Gir kundene raskere leveringstid

-Dette gir oss våre kunder raskere leveringstid ved utvikling av nye produkter. Avhengig av kundenes individuelle behov kan vi etablere og vedlikeholde kundetilpassede testplaner. Når det gjelder mattrygghet kan vi også sette i gang innledende vurderinger mye hurtigere enn før, sier Kaminski.

Syv akkrediterte testmetoder

I første omgang tilbyr laboratoriet syv forskjellige akkrediterte testmetoder og er i stand til å utføre produkt- og materialtester av samlet migrasjon i vannbaserte simulanter og olivenolje ved påfylling eller nedsenkning.
Berry Superfos forventer å doble laboratoriets testkapasitet for samlet migrasjon og utvikle metoder til spesifikk migrasjon i nære fremtid.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!