Betydelig forbedret CO2-fotavtrykk fra papirsekker

26 februar, 2021ANNONSE

Europeisk kraftpapir- og papirsekkindustri har satset på å redusere sitt CO1-fotavtrykk. På tre år er karbonintensiteten for en papirsekk redusert med 8 %.

Dette var konklusjonen i den siste CO2-fotavtrykkanalysen for papirsekker laget av det svenske forskningsinstituttet RISE på vegne av European Paper Sack Research Group (ESG). ESG er et samarbeide mellom EUROSACK og CEPI Eurokraft.

Fremgang i treårsperiode

Rapporten som nylig ble publisert av RISE om det gjennomsnittlige CO2-fotatrykket fra europeiske papirsekker viser fremgang. I treårsperioden 2015-2018 forbedret verdikjeden fra krybbe til fabrikkport en nedgang 8 prosent, fra 92 g CO2e til 85 Co2e.

Dette skyldes delvis lettvektseffekten av forbedret papirkvalitet og reduksjon av andre materialer som plastfilm i papirsekkene. Per tonn kraftsekkepapir gikk CO2-utslippet ned med 0,5 prosent fra 458 kgCO2e til 455 kg CO2e.

Utslipp i forbindelse med produksjon av kraftpapir står for 66 prosent av det totale karbonfotavtrykket fra hver individuell papirsekk.

Vedvarende trend

Ser man på data over en lengre periode ser man en vedvarende trend i den fossile karbonpåvirkningen fra europeiske kraftsekkepapir og papirsekker. Nedgangen overgår EUs mål om 20 prosent reduksjon av utslippene av drivhusgasser fra 1990 – 2020.

De fossile utslippene fra papirsekker er redusert med 28 prosent.

– EU har satt et ambisiøst mål om 40-55 prosent reduksjon av utslippene innen 2035. Papirsekker er en løsning med lave CO2-utslipp og er en sirkulær og biobasert emballasjeløsning, Det er et godt utgangspunkt for at vår industri kan bidra til å nå målene, sier Catherine Plitzko-Kernion i Eurosac.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!