Betydelig økning i PET-gjenvinningen i 2016

20 desember, 2017ANNONSE

Europeisk innsamling og resirkulering av brukt PET-emballasje økte betydelig i 2016. 59,8 prosent av PET-emballasjen ble samlet inn, og mye av dette ble gjenvunnet.

Det ble satt 3.147.000 tonn PET-flasker og beholdere på markedet i 2016. 1.880.900 tonn av dette ble samlet inn igjen (59,8%), og av dette ble 1.773.200 tonn mekanisk resirkulert.

Topp 5 i PET-innsamling
Tallene kommer fram i den årlige PET-undersøkelsen for Vest-Europa fra PCI Wood Mackenzie på bestilling fra Petcore Europe. Innsamlingsraten steg med 7,4 prosent, mens gjenvinningsraten steg med 7,3 prosent. Det førte til at en vekst i gjenvunnet PET på 120.000 tonn fra 2014.

Innsamlet PET fra Frankrike, Tyskland og Italia står for 47,9 prosent av den totale innsamlede mengden i regionen. Andelen fra disse tre har imidlertid gått ned fra 48,5 % i 2014 og 53,3% i 2011.

Sammen med Spania og Storbritannia står disse landene likevel for 70,9 prosent av den totale EU-innsamlingen av PET. Klare flasker to for 17,3 prosent av den totale strømmen, og det er en økning på 2,1 prosent fra 2014.

Første økning på fem år
– Dette er den første økningen på fem år, og forhåpentlig vil denne andelen vokse videre, sier Christian Crepet, administrerende direktør i Petcore Europe.

– Kvaliteten på ballene er fortsatt en utfordring, da 25,5 prosent består av blandede farger inkludert brune og grønne, mens 30,8 prosent består av uspesifiserte og blandede farger.

– Vi mener derfor at det er stort behov for detaljerte analyser av uspesifiserte avfallsstrømmer, og dette vil være en del av 2018-studien som vi har bestilt.

Nye markeder krever bedre råvare
Overgangen til høykvalitets markeder krever en råvare med stabil høy kvalitet.

– Undersøkelsen viser at en større andel av avfallet resirkuleres. Dermed trenger vi økt effektivitet i innsamling og sortering, og dette vil også redusere kostnadene på lang sikt, sier Casper van den Dungen, visepresident.

Kapasiteten økte med 2,5 prosent fra 2014 til 2016, mens det bearbeidede volumet økte med 7,2 prosent. Den industrielle driftsraten nærmet seg 83 prosent i 2016, mot 79 prosent i 2014.

– Dette er et positivt resultat med tanke på alle utfordringene r-PET-industrien har med lave priser på jomfruelig plast, høy pris på r-PET, trykk på marginen, redusert kvalitet på innsamlet material og økte prosesskostnader, sier Christian Crepet.

Sluttmarkeder for r-PET
Med 38 prosent er ark det største markedet for r-PET, fulgt av formblåsing (26%) og fiber (24%). De gjenværende 11 prosent brukes til stropping og annet.

Den komplette rapporten er tilgjengelig for medlemmer i Petcore Europe via deres hjemmeside, mens andre kan be om den via PCI Wood Mackenzie ved å kontakte Helen McGeough på

Rapporten vil også bli presentert mer detaljert på Petcore Europe Conference i Brussel 7.-7. februar 2018.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!