- Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

BEWi Norplasta, Elopak og Tine får støtte fra Forskningsrådet

16 desember, 2019ANNONSE

Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder til forskning og innovasjon i næringslivet. BEWi Norplasta, Elopak og Tine er blant bedriftene som har fått støtte.

  • BEWi Norplasta er tilkjent 11,2 millioner i støtte til utvikling av termoformede fiberprodukter med vann- og oksygenbarriere for matemballasje.
  • Elopak har fått 7,5 millioner til utvikling av neste generasjon PurePak-kartong.
  • Tine mottar 4,571 millioner til utvikling av Jarlsbergost.

I tillegg kan vi nevne at Lycro har fått 6,3 millioner til utvikling av neste generasjons resirkulert PP og kompositter til gjenvinnbar matemballasje i sirkulær økonomi.

1,25 milliarder i potten

I alt deler Forskningsrådet ut 1,25 milliarder til forskjellige formål.

– Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra bedrifter i alle fylker. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser.

I utlysningen er bærekraft et viktig element. For å kunne velge søknadene som har best faglig innhold og størst muligheter til kommersiell suksess, bruker Forskningsrådet fageksperter på aktuelle fagområder i fra hele verden.

– Det er ikke bare bedriftene selv som tjener på at det forskes mer. Det er viktig for hele samfunnet. Forskning og utvikling skaper ny kunnskap og nye løsninger som etter hvert blir tilgjengelig for andre bedrifter, og som kan skape gode økonomiske ringvirkninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!