BEWI vil være ledende aktør i overgangen til sirkulær økonomi

19 mars, 2021ANNONSE

Den nye bærekraftstrategien som BEWI lanserte 15. mars har blant annet mål om å lede overgangen til sirkulær økonomi og et inkluderende samfunn.

Selskapets bærekraftvisjon dekker hele verdikjeden med løfter frem mot 2030. Strategien innebærer en ambisiøs og langsiktig agenda for BEWI som vil inspirere, aktivere og lede selskapet gjennom beslutningsfasen for å nå bærekraftsmålene. Et vellykket resultat krever tilpasningsvilje og mot til den å utfordre den etablert måten å drive virksomheten på.

– Vår nye bærekraftstrategi inneholder spesifikke mål. Å lede forandringen mot en sirkulær økonomi har likevel vært en strategisk prioritering for gruppen gjennom mange år, sier Christian Bekken, administrerende direktør for BEWI ASA.

– Med vår visjon om å beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag, er vi allerede engasjerte i å innlemme bærekraft i alle aspekter i vår virksomhet.

De tre pilarene i BEWIs strategi:

– Å bli sirkulær
– Aktivt delta i partnerskap
– Bidra til et inkluderende samfunn

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!