Martin Bekken, adm dir i BEWi som kan vinne pris for resirkulerbar EPS.

BEWiSynbra er finalist i Swedish Recycling Awards 2020

19 november, 2019

BEWiSynbra en av tre nominerte til «Innovator of the Year-prisen» i avfalls- og gjenvinningskategorien i Swedish Recycling Awards 2020.

Swedish Recycling Awards arrangeres av magasinet Recycling, den svenske gjenvinningsforeningen og Avfall Sverige. Formålet er å videreutvikle, øke deltakelsen og vise frem de beste eksemplene fra industrien. Den første prisutdelingen ble holdt i 2008, og den neste blir i Stockholm i januar 2020.

Lukket sløyfe for gjenvinning

Prisene blir delt ut i flere kategorier, og en av dem er Årets innovatør, avfall og gjenvinning. En av finalisterne i denne kategorien er BEWiSynbra Circular, som er en del av EPS-selskapet BEWiSynbra Group.

– BEWiSynbra har skapt en mulighet for å lage lukkede sløyfer for EPS, noe som tidligere ikke har vært mulig. EPS-avfall kan nå samles inn, komprimeres og leveres til ekstrusjon og produksjon av ny EPS, sier juryen.

Jonas Silsjeskär, Deputy CEO i BEWiSynbra Group sier at de både er glade og stolte over nominasjonen.

– Vi har jobbet lenge med å gjøre bransjen og publikum oppmerksom på fordelene med EPS. Den beskytter og isolerer, reduserer kostnader til oppvarming og reduseres matsvinn. Og den er 100 prosent resirkulerbar.

Eget initiativ for å øke oppmerksomheten om EPS
BEWi har klart å lage en lukket sløyfe for resirkulering av EPS.

Initiativet «Use-ReUse» er innført for å øke oppmerksomheten om EPS som et gjenvinnbart material og å samle inn og gjenvinne EPS-avfall.

– For mye EPS blir brent eller ender på deponi, noe som er fullstendig unødvendig, sier Martin Bekken, administrerende direktør i BEWiSynbra Circular.

– Aktivitetene i Use-ReUse sparer bruken av naturlige ressurser og reduserer både CO2-utslipp og forbruk av vann.

Ambisiøse mål

BEWiSynbra er en av de ledende EPS-produsentene i Nord-Europa med ambisiøse mål om å samle inn og gjenvinne 60.000 tonn EPS årlig.

– BEWiSynbra introduserte nylig et EPS-produkt laget av 100 prosent brukt EPS, så vi har virkelig lukket sløyfen. Vi skal lede an i overgangen til en bærekraftig EPS-industri. Nominasjonen til Swedish Recycling Awards viser at vi er på rett spor, sier Martin Bekken.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!