Ved å velge forskjellige parametere koblet til emballasjen, som material, størrelse, produksjonssted, transport- og sluttbehandlingsmetoder kan verktøyet vise det totale CO2-utslippet og forbruket av vann gjennom emballasjens livssyklus.

BillerudKorsnäs introduserer nytt verktøy for LCA på emballasje

27 mai, 2020ANNONSE

Mange bedrifter har et potensial for å redusere emballasjens klimapåvirkning med opptil 50 prosent og unngå at tusenvis av tonn med CO2 slippes ut.

Det viser et stort antall livssyklusanalyser som BillerudKorsnäs har gjennomført med sitt nye verktøy som evaluerer miljøpåvirkningen av forskjellige emballasjeløsninger. Det digitale verktøyet har blitt tatt varmt imot av kunder og merkevareleverandører som vil redusere CO2-utslippene.

Emballasjeoptimering
Johan Tegell.

Det globale behovet for emballasje øker, med bærekraft som en sterk drivkraft. Det innebærer at fremtidens emballasje må utvikles slik at den ikke påvirker klimaet.
– Det er en mangel på kunnskap i markedet, sier Johan Tegell, forretningsutviklingssjef i BillerudKorsnäs.

– Bedrifter innser ikke hvor mye de kan redusere CO2- og vannavtrykket fra sin emballasje. Det handler om å optimere emballasjen. Vanligvis skal det bare små justeringer til for å oppnå store miljøbesparelser.

– Dette er årsaken til at vi lanserte et verktøy for livssyklusanalyser, slik at vi kunne bistå våre kunder med miljøkunnskap om deres emballasje. Mange kunder blir overrasket når de ser sluttresultatet og innser de potensielle besparelsene.

Bedømmer miljøpåvirkning i livsperspektiv

Livssyklusanalyse er en teknologi som brukes for å bedømme miljøpåvirkningen i de forskjellige fasene av et produkts livssyklus, fra råvare til produksjon, bearbeiding, transport og sluttbehandling.

Vanligvis tar det mange måneder å gjennomføre LCA på grunn av den store mengden data som må samles inn i hele verdikjeden. Det nye verktøyet inneholder en omfattende database med forskjellige emballasjematerialer, inkludert data fra BillerudKorsnäs produksjon.

Ved å velge forskjellige parametere koblet til emballasjen, som material, størrelse, produksjonssted, transport- og sluttbehandlingsmetoder kan verktøyet vise det totale CO2-utslippet og forbruket av vann gjennom emballasjens livssyklus.

BillerudKorsnäs bruker verktøyet mest for å redusere miljøpåvirkningen for kunder me produksjon i Asia. Kundene kan bruke informasjonen i sin miljøkommunikasjon og bærekraftrapporter.

I Norge har Østfoldforskning i samarbeid med BAMA og Emballasjeforeningen utviklet PackMan, som er et tilsvarende verktøy beregnet for norske kunder.

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!