– Laminater laget av ett material med høy barriere spiller en viktig rolle for å oppnå sirkukær økonomi for fleksibel emballasje, sier Eric Pavone.

Bobst blir med i CEFLEX for å støtte sirkulær økonomi

27 mars, 2020

CEFLEX er et europeisk samarbeid mellom selskaper og foreninger som representerer hele verdikjeden for fleksibel emballasje.
Bobst, som lager utstyr for prosessering, trykk og konvertering, støtter opp om CEFLEX (A Circular Economy for Flexible Packaging). Målet er å styrke fleksibel emballasje ved å designe og forbedre systemløsninger for sirkulær økonomi gjennom hele verdikjeden.

Gjenbruk og resirkulering

Prinsippet for sirkulær økonomi består i at brukt emballasje ikke skal bli til avfall eller forurense. I stedet skal produkter og materialer gjenbrukes og resirkuleres.

– Vi deler visjonen og målet til CEFLEX og tror at dette partnerskapet vil hjelpe oss å nå våre felles mål raskere. Det kommer bade emballasjeindustrien og miljøet til gode, sier Eric Pavone, Business Development Director, BU Web-fed i Bobst.

– Fleksibel emballasje har spesifikke utfordringer når det gjelder gjenvinning. Å finne løsninger på disse utfordringene er nå vi fokuserer spesielt på nå, med over 130 medlemmer fra hele verdikjeden med samme mål.

Satser på monomaterialer med høy barriere

Fleksibel emballasje, som ståposer, småposer (sachets), filmer, poser, linere og wraps, er utfordrende å gjenvinne på grunn av de mange forskjellige materialene de består av. Ofte brukes flere lag med plast av forskjellige typer i samme emballasje.

Partnerne i CEFLEX ønsker nå å lage monomaterialer med høy barriere og biofilmstrukturer som er enkle å gjenvinne.

– Laminater laget av ett material med høy barriere spiller en viktig rolle for å oppnå sirkukær økonomi for fleksibel emballasje, sier Eric Pavone.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!