Salicath skal snakke om BrexitGerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke.

Brexit og handelsavtaler i fokus på TeMa-dag 15. mai

3 april, 2019ANNONSE

Utfallet  av Brexit er usikkert. Derfor vil Teknologisk Matforum forsøke å analysere konsekvensene for norsk industri 15. mai i Oslo.

Som et resultat av prosessen så langt, hersker det stor usikkerhet om konsekvensene av britenes utmelding av EU. Derfor skal Teknologisk Matforum forsøke å belyse dette temaet.  I tillegg setter de andre handelsavtaler i fokus på dette møtet.

Følgene av britenes utmelding av EU er tema 15. mai.

Gerhard Salicath er fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke. Han tar for seg følgene av britenes utmelding av EU for norsk næringsmiddelindustri. Som en oppfølging på dette, blir det et foredrag om hvilke avtaler som er i havn med tanke på Brexit. Tollrådgiver og senior manager Helene Hval i BDO advokater holder dette foredraget.

Kommende avtaler blir presentert av seniorrådgiver Sigurd Siem i Landbruks- og matdepartementet. Han skal redegjøre for en ny artikkel 19-avtale og Brexit.
Tolldirektoratet, Fender Claims Services og Mills AS deltar også på seminaret.

Påmelding gjøres via Teknologisk Matforums nye nettsider. 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!