Jørgen Ingeberg har nå status som prosjektleder i Circular Packaging Cluster.

Arenastatus innebærer en betydelig forbedret plattform

20 november, 2020ANNONSE

Klyngen Circular Packaging Cluster, som torsdag 19. november ble tildelt Arenastatus, har fått en ny og betydelig forbedret plattform for samarbeidet.

– Vi ble i går tildelt Arenastatus av Innovasjon Norge og har dermed en ny og betydelig forbedret plattform for klyngesamarbeidet de neste tre årene. Vi får også sjansen til å søke om ytterligere fem år i klyngeprogrammet Arena Pro fra 2024, forteller Jørgen Ingeberg, prosjektleder for klyngen.

Klyngeprogrammet bistår med:

• Finansiering – 2 millioner kroner x 3 år
• Kompetansetjenester
• Rådgivningstjenester
• Nasjonalt og internasjonalt nettverk
• Profilering og kommunikasjon

Ola Ronæss er konstituert klyngeleder.
Klyngen har fått ny organisasjon

Klyngen har en utvidet styringsgruppe ledet av bærekraftsdirektør Alvhild Hedstein fra BAMA Gruppen og nye medlemmer er Geir Sæther, Tomra Systems ASA, Ida Pernille Hatlebrekke, Looping AS og Inge Erlend Nesset, NorgesGruppen ASA.

Ola Ronæss er konstituert som ny leder av klyngen, og Jørgen Ingeberg går over i rollen som prosjektleder. Ola og jeg har et godt samarbeid og i fellesskap skal vi drive klyngearbeidet over i den operative fasen med prosjekter innenfor de strategiske satsingsområdene.

Omsetter strategi og planer til handling

– Vi jobber nå med å omsette strategi og planer til handling og skal frem mot nyttår ha mange ting på plass i samarbeid med Innovasjon Norge og klyngens styringsgruppe.Etter nyttår vil vi ha en workshop for å konkretisere dette og å lande på en plan for 2021.

– Dette er spennende og gir oss muligheter til å oppfylle både det ansvaret vi har til egne virksomheter og samfunnet og forpliktelsene til forbedring av klima og miljø i emballasjens verdikjede.

Ler mer på prosjektets nettside

Fremdriftsplan lagt frem av Forum for sirkulær plastemballasje

Samme dag som klyngens Arenastatus ble offentliggjort, overleverte Emballasjeforeningen en Fremdriftsrapport fra Forum for sirkulær plastemballasje til Klima- og miljødepartementet.

– Vi er klare for å gå fra ord til handling. Vi har opprettet Circular Paclaging Cluster for å operasjonalisere flere av tiltakene som er beskrevet i veikartet for sirkulær plastemballasje, sier Eirik Bern, styreleder i Emballasjeforeningen.

Se video fra begge arrangementene.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!