Smurfit Kappa har redusert CO2-utslippene med 32,9 prosent fra 2005-2019.

CO2-utslippene til Smurfit Kappa kuttes med en tredel

12 mai, 2020

Smurfit Kappa gjør betydelige fremskritt i å redusere de relative CO2-utslippene, viser den 13. årlige bærekraftrapporten, Sustainable Development Report.

Smurfit Kappa, som er den ledende leverandøren av papirbasert emballasje, rapporterte en reduksjon på 32,9 prosent i de fossile CO2-utslippene mellom 2005 og 2019.  Nå tar de sikte på å redusere de relative CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med referansenivået fra 2005.

På linje med Paris-avtalen

Smurfit Kappa vil også diskutere sitt nåværende mål for CO2-reduksjon med SBT-initiativet (Science Based Target) for å bekrefte at de er på linje med Paris-avtalen og anbefalingene som bygger på de nyeste klimavitenskapelige resultatene.

I tillegg til å søke SBT-validering, tar Smurfit Kappa også sikte på å bygge videre på mer enn et tiår med full åpenhet om CO2 ved å støtte TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures), et globalt organ som utvikler finansiell klimarisikorapportering som brukes til å gi informasjon til investorer, långivere og forsikringsselskaper.

Rapporten inneholder omfattende detaljer

Den nye SDR-rapporten, som er strukturert etter de tre strategiske fokusområdene mennesker, planet og virkningsfulle virksomheter, inneholder omfattende detaljer om faktorene som medvirker til utslippsreduksjonen. Dette omfatter et strategisk fokus på energieffektivitet og bruk av fornybare kilder som biomasse til drivstoff.

Rapporten skisserer en rekke andre resultater. Det ble oppnådd betydelige fremskritt innen sikkerhet med en reduksjon på 17 prosent i TRIR (Total Recordable Injury Rate).
92,1 prosent av alle emballeringsløsningene ble solgt som Chain of Custody-sertifisert. Dette verifiserer at kundene kan være fullstendig trygge på at råmaterialet som brukes, har en bærekraftig opprinnelse.

Det ble oppnådd ytterligere forbedringer i kvaliteten på avløpsvannet med en 35 prosent reduksjon av den relative kjemiske oksygenbruken (COD).
Andre høydepunkter for 2019 omfatter opprettelsen av en styreutnevnt bærekraftkomité og en investering på EUR 3,5 millioner i sosiale initiativer, inkludert barns utdanning og helse.

Virksomhet med samfunnskritisk funksjon

Tony Smurfit, administrerende direktør for Smurfit Kappa-konsernet, uttalte:

– Vi har blitt ansett som en virksomhet med samfunnskritisk funksjon under Covid-19 pandemien, og i denne utfordrende tiden er vårt umiddelbare og viktigste fokus å beskytte våre ansatte og dekke kundenes behov. Jeg er utrolig stolt av hvordan våre 46 000 ansatte gjør sin del for å opprettholde viktige forsyningskjeder under Covid-19-pandemien.

– Bærekraft forblir et sentralt fokus for oss. Dagens rapport gir et innblikk i hvordan bærekraft fortsetter å underbygge hele forretningsvirksomheten vår og gir en oversikt over fremgangen vi gjør på områdene miljø, samfunn og styring.

Satsing på bærekraft innebærer mer enn reduserte CO2-utslipp

Steven Stoffer, Group VP Development hos Smurfit Kappa, la til:

– I disse usikre tidene vil vi fortsette å fokusere på bærekraftinnsatsen vår, ikke bare til kunder, men også på hvor vi kan utgjøre en konkret forskjell i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.

– For Smurfit Kappa er bærekraft mer enn å redusere klimaendringene og minimere miljøpåvirkningen fra virksomheten vår.

– Bærekraftrapporten viser også hvordan vi bruker størrelsen, erfaringen og ekspertisen vår til å bidra til å levere løsninger for et bredt spekter av globale problemstillinger, inkludert inkludering og mangfold, sikkerhet og menneskerettigheter.

SBT-initiativet kom i stand etter et samarbeid mellom FNs Global Compact, WWF, CPD og World Resources Institute (WRI).

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!