Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola European Partners Norge.

Coca-Cola European Partners forsterker klimaambisjonene

10 desember, 2020ANNONSE

Coca-Cola European Partners vil redusere klimagassutslipp fra alle utslippskategorier i hele verdikjeden med 30 prosent innen 2030.

Reduksjonen gjelder sammenlignet med 2019. Målet for virksomheten er netto nullutslipp innen 2040, i tråd med 1,5-gradersmålet og Paris-avtalen. Den nye planen innebærer at Coca-Cola European Partners (CCEP) vil redusere klimagassutslipp i alle fem områdene av verdikjeden: Ingredienser, emballasje, produksjon, transport og kjøling.

Selskapet vil fokusere spesielt på å redusere utslipp i kategorien som kalles «scope 3» (indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester), som normalt ses som den største utfordringen for utslippsreduksjoner.

Bærekraftig emballasje
Coca-Cola vil bruke 100 prosent resirkulert plast på alle sine norskproduserte plastflasker fra mars 2021

CCEPs nye handlingsplan støttes med en treårig investering på 250 millioner euro, som skal benyttes målrettet i innsatsen med å kutte utslippene fra virksomheten – blant annet på arbeidet med å redusere klimautslipp fra kjøleskap, transport og introdusere bærekraftig emballasje.

– Tidligere i høst kunne vi fortelle nyheten om at vi bare kommer til å bruke 100 prosent resirkulert plast på alle våre norskproduserte plastflasker fra mars 2021, sier Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola European Partners Norge.

– Det er et eksempel på hvordan vi jobber med dette området her i Norge. Denne overgangen vil være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere utslippene fra vår verdikjede.

Fokus på reell reduksjon av egne utslipp

Som del av den nye handlingsplanen skal CCEP investere i prosjekter som vil fjerne karbon i atmosfæren, og i verifiserte programmer for karbonkompensasjon. Fokuset vil imidlertid være å selv redusere utslipp så langt som mulig, og kun bruke karbonkompensasjon der det er nødvendig, og ikke lenger er mulig å redusere mer i egne utslipp.

Faktaboks
  • CCEP lanserer nytt mål om å redusere klimagassutslipp med 30 prosent innen 2030 (sammenlignet med 2019), og lanserer ambisjonen om null netto klimautslipp fra selskapets verdikjede innen 2040 – begge deler i tråd med 1,5-gradersmålet og Paris-avtalen.
  • CCEP setter som mål at alle strategiske leverandører³ skal sette sine egne forskningsbaserte mål for å kutte utslipp, og ta i bruk elektrisitet som er 100 % fornybar.
  • CCEP forplikter seg til å investere 250 millioner euro over tre år i arbeidet med å dekarbonisere virksomheten.
  • CCEP sitt nye mål om reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 har blitt bekreftet av Science-Based Targets initiative (SBTi) til å være i tråd med hvordan Intergovernmental Panel on
  • Climate Change (IPCC) anbefaler man går frem for å nå 1,5-gradersmålet.

Selskapet inkluderer mål for klimagassutslipp i sin langsiktige insentivplan

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!