Dansk forskning på plastposer skaper debatt

3 april, 2018ANNONSE

Forskere er skeptiske til Plastposerapporten som ble presentert i Danmark før påske. Kritikken går på at tallene er for gamle og at livssyklusanalyser ikke er altomfattende.

Den danske plastposerapporten er basert på LCA-analyser foretatt av DTU i Danmark og slår fat at en pose med pose av bomull må gjenbrukes 7.100 ganger for å komme ned på samme miljøbelastning som en plastbærepose som brukes en gang og deretter blir avfallsposer.

Vil ha debatt om metodikk
Dette har vakt stor oppsikt i nabolandet, og ifølge Plastforum inviterer Miljøstyrelsen i Danmark forskere og andre interesserte til debatt om bæreposer, miljøbelastning og metodikken som DTU har benyttet.

Kritikerne mener at tallene i rapporten må tas med en klype salt, og noen forskere mener det er umulig å tallfeste eksakt hvor mange ganger man kan bruke en type pose fremfor en annen.

– Forskerne har gjort et grundig arbeid. Men når man tar rapporten nøyere i øyesyn, viser det seg er det er mange data de ikke har hatt til rådighet, blir Kristian Syberg, rektor ved Roskilde Universitet, sitert på i Plastforum. 

– Derfor lager de isteden en lang rekke antagelser. Jo flere forhold som modelleres, desto større blir usikkerheten ved resultatet, sier Syberg.

Aldrende datamateriale
DTU har lagt vekt på at dyrking og bearbeiding av bomull avgir stoffer som bryter ned ozonlaget. Kritikerne innvender at dataene om ozonnedbrytende stoffer er hentet fra databaser fra 90-tallet og dermed er misvisende.

Anders Damgaard ved DTU står imidlertid fast ved metodene som er benyttet.

– Det er bra å få frem at det er noe vi sikkert kunne gjort annerledes, men slik er det alltid innenfor vitenskapen. Man må ta noen valg og noe må velges bort. Akkurat dette redegjør vi for i rapporten, sier Anders Damgaard. 

Han vedgår likevel at belastningen fra dagens bomullsproduksjon kan være lavere enn beregnet, siden CFC er faset ut siden 90-tallet.

Plastposen er bedre enn sitt rykte
Og selv om debatten fortsetter, synes konklusjonen likevel klar: Plastbæreposer er langt bedre enn sitt rykte, og miljøbelastningen er mindre enn for de fleste alternative bæreposematerialene.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!