Lars Joramo er daglig leder i Trosterud Mekaniske, som blir norsk samarbeidspartner for Sealing System.

Danske Sealing System etablerer en norsk avdeling

16 mars, 2021ANNONSE

Danske Sealing System, som er en av Skandinavias ledende leverandører av komplette pakke- og palleteringsanlegg, åpner ny avdeling i Oslo.

Det skjer i samarbeide med det norske maskinverkstedet Trosterud Mekaniske, som med mer enn 70 års erfaring er en solid aktør på markedet. Etableringen skjer som et ledd i å styrke Sealing Systems tilstedeværelse på det norske markedet.

Naturlig fortsettelse
Sealing System er en av Skandinavias ledende leverandører av komplette pakke- og palleteringsanlegg.

– Etableringen av en avdeling i Norge er en naturlig fortsettelse av vår strategi og fortsatte vekst. Vi har gjennom årene bygd opp en sterk posisjon i Danmark og på det Skandinaviske markedet, og føler at tiden er moden til å ta neste skritt og styrke vår tilstedeværelse på det norske markedet, forteller administrerende direktør hos Sealing System A/S, Rolf Tange.

– Norge har i flere år vært et viktig marked for Sealing System, og vår kundeportefølje vokser stadig. Med den nye avdelingen i Oslo er vi tettere på våre norske kunder og kan dermed tilby en hurtigere og mer effektiv service. Samtidig styrker det muligheten for å bygge opp sterke relasjoner.

Sealing System har siden grunnleggelsen i 1998 vokst i både omsetning og antall medarbeidere.
I dag sysselsetter virksomheten over 100 medarbeidere i Danmark og leverte  omsetningsrekord i 2020, et år som var preget av vanskelige markedsvilkår.

Nærhet til kundene er avgjørende

– Etableringen av en norsk avdeling bygger på vår strategi om å sette tett samarbeid øverst på dagsordenen, sier Rolf Tange.

– Tillit er avgjørende i vår bransje og særlig på det norske markedet. Vi ser på våre kunder som samarbeidspartnere, og vi tror at det gjør en forskjell å være tett på. Det gir våre kunder en forbedret og mer effektiv service, og dermed også større trygghet.

Til å utvikle den nye Oslo-avdelingen har Sealing System inngått et samarbeid med Lars Joramo, som også fungerer som daglig leder hos Trosterud Mekaniske i Oslo. Samarbeidet gjør det mulig å skape synergi mellom de to selskapene.

– Det er en spennende tid vi går i møte, og vi er utrolig glade for å ha Lars Joramo og Trosterud Mekaniske med på laget. Vi er allerede sterke i Norge, men ser et stort unyttet potensiale. Med de kunnskaper som Lars Joramo og Trosterud Mekaniske besitter, kommer vi til å høste en lang rekke fordeler som øker kvaliteten på våre løsninger og service, sier Rolf Tange.

Sterk organisasjon og eget showroom
Fra 1. april får Sealing System eget showroom i Oslo, som kommer til å vise henholdsvis en industrirobot og en Cobot uten sikkerhetsgjerde.

Salg, service, vedlikehold og montasje på linjene vil skje fra Norge, mens produksjonen fortsatt vil forgå i Danmark. Fra 1. april får Sealing System eget showroom i Oslo, som kommer til å vise henholdsvis en industrirobot og en Cobot uten sikkerhetsgjerde.

Begge robotene kan testes med kundens egne produkter.

– Samarbeidet mellem Sealing System og Trosterud Mekaniske gjør det mulig for oss å levere komplette pakke- og palleteringsløsninger. Vi deler både lokaler og kompetanse. Våre teknikere har lang erfaring med vedlikehold, service og montasje, og vi kan derfor tilby løsninger med meget høy kvalitet. Samtidig kan vi fra kontoret i Oslo nå ut til alle deler av Norge på noen få timer.

En av Skandinavias ledende leverandører

Sealing System er en av Skandinavias ledende leverandører av komplette pakke- og palleteringsanlegg. Virksomheten med hovedsete i Grinsted, Danmark, sysselsetter cirka 100 medarbeidere med god kunnskap og lang erfaring innenfor system- og maskinløsninger. Virksomheten er sterkt representert innen for næringsmiddelindustrien men også i andre bransjer, som ønsker å skape forbedringer via automatiseringer.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!