Teknologisk Institut satser stort på bærekraftige materialer

17 februar, 2021ANNONSE

Et 4-eårig utviklingsprosjekt om bærekraftige materialer og bedre håndtering av plastavfall ble igangsatt av Teknologisk Institut på starten av 2021.

– Det er vår oppfatning at Danmarks 2030-klimamål kun kan nås hvis bruken av ressurser ses i et helhetsperspektiv, der resirkulering er tenkt inn som tatt hensyn til i produktdesignen, skriver sentersjef Lar Germann i lederartikkelen i Plast og Emballages medlemsskriv nr 1 2021.

Bærekraft som konkurranseparameter
Teknologisk Institut vil bygge opp en teknologisk infrastruktur og gi industrien enkel adgang til rådgivning, analyser, testbeds og felles utvikling.

Bærekraft har blitt en viktig konkurranseparameter i næringsmiddel-, plast- og emballasjeindustrien.

– Vi er sikre på at vi gjennom denne innsatsen kan samle virksomheter i koordinerte utviklingsfellesskap, hvor målet er at bærekraftige råvarer og fremstillingsmetoder, kan sikre at produkter designes for gjenvinning på tvers av produktene livssyklus og verdikjeder.

Teknologisk infrastruktur

Teknologisk Institut vil bygge opp en teknologisk infrastruktur og gi industrien enkel adgang til rådgivning, analyser, testbeds og felles utvikling.

– Vårt fokus vil være på plastprodukter, emballasje, substitusjonsteknologi og nye materialer som sikrer både funksjon og bærekraft, skriver Germann

Innsatsen er delt opp i verdikjedens fire hovedområder:
  • A) Nye bærekraftige materialer
  • B) Produktdesign
  • C) Produksjon
  • D) Gjenvinning

Ambisjonen med prosjektet «Bæredyktige materialer” er å samle virksomheter i koordinere utviklingsfellesskap, hvor bærekraftige råvarer, produktsammensetningen og fremstillingsmetoden skal sikre at produkter designes for gjenvinning.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!