Christina Busk

– Handlingsplan for sirkulær økonomi må bli mer ambisiøs

15 februar, 2021ANNONSE

– Regjeringens utkast til en handlingsplan for sirkulær økonomi må bli mer ambisiøs, melder de danske foreningene Plastindustrien og IDA.

Høringsfristen for den danske regjeringens utkast til handlingsplan om sirkulær økonomi gikk ut 9. februar, og Christina Busk, Plastindustriens miljøpolitiske sjef, mener det er rom for høyere ambisjoner.

– På plastområdet må vi dessverre konstater at det er en mangelfull handlingsplan. Vi vil gjerne at politikken er mer offensiv, for eksempel ved å etterspørre produkter laget av resirkulert plast. Utover dette er det enormt viktig at sorteringen av husholdningsavfall evalueres, sier hun i et nyhetsbrev fra Plastindustrien.

Søkelys på kvalitet

De danske foreningene ønsker å bruke handlingsplanen for sirkulær industri til å sette søkelys på kvaliteten på resirkulert plast. De vil blant annet at det iverksettes en revisjon av avfallshierarkiet på EU-nivå.
Aske Guldberg i IDA forklarer at de vil få med EU til å oppdatere avfallshierarkiet slik at det blir klarere at det er forskjell på hva de ulike typene plast kan gjenbrukes til.

– Dermed vil det bli mer naturlig å strebe etter et enda høyere kvalitetsnivå. Det vil uten tvil styrke danske bedrifters konkurranseevne hvis denne tankegangen blir utbredt i Danmark.
Christian Busk supplerer:

– Hvis en matemballasje kan gjenbrukes i en ny matemballasje, er dette å foretrekke, fremfor at den for eksempel blir brukt til fyll i asfaltbelegg.
– Utover dette bør vi vurdere forholdet mellom mekanisk og kjemisk gjenvinning, siden utviklingen går svært fort. Det er behov for å tydeliggjøre når kjemisk behandling av plast kan betraktes som resirkulering.

Forslag til handlingsplan

De to organisasjonene er dessuten enige om følgende forslag til handlingsplanen for sirkulær økonomi:

– Offentlig sektor skal gjennom innkjøp og anbud etterspørre produkter som er laget av resirkulerte råvarer der dette er mulig.

– Etablering av nye og mer strømlinjeformede avfallsordninger o kommunene skal følges tett for å skape resirkulater av høy kvalitet og sikre utviklingen av avsetningsmuligheter. Dette er særlig viktig før man innfører produsentansvar på emballasje

– Regjeringen bør samarbeide med relevante aktører for å utvikle en dedikert strategi for økt gjenvinning i Danmark.

Sverige lanserte sin strategi for sirkulær økonomi i januar. Det er ventet at regjeringen i Norge vil legge frem en nasjonal strategi for sirkulær økonomi i løpet av våren 2021.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!