Automatic Box Weigh Labelling-linjen veier og merker kartongen og kontrollerer samtidig at både vekt og andre opplysninger på etiketten er riktige, at EF-etiketten er korrekt plassert og at strekkoden er lesbar.

Scanvaegt Systems viser dedikerte løsninger på Aqua Nor

3 august, 2021ANNONSE

Scanvaegt Systems er tilbake på Aqua Nor-messen med nye høyteknologiske løsninger for porsjonering og pakking for fiskeindustrien i Norge.

På Aqua Nor i Trondheim 24.-27. august vil Scanvaegt Systems presentere flere nyheter, blant annet en Marelec Portio 3A porsjonskutter, en ABWL-pakkelinje til automatisk veiing, etikettering og kontroll, samt ScanPlant NG MES-systemet, som optimaliserer produksjonsprosessen.

Presis porsjonsoppskjæring skaper høyere utbytte
Marelec porsjonskutter vises på Aqua Nor i Trondheim.

Portio 3 er en effektiv løsning for kutting av fersk fisk. Med tre laserkameraer kan porsjonskutteren skanne hele fisken og sikre presis oppskjæring. Den moderne høyhastighets skjæremaskinen kutter fisken i porsjoner med presis stykkvekt, og det reduserer skjære-tap og sikrer høyere utbytte.

Investeringer i porsjoneringsløsninger vil ifølge Scanvaegt ha tjent seg inn i løpet av seks til ni måneder. Gevinsten ved større utbytte og besparelser i arbeidstid innebærer at man både kan øke inntjeningen og samtidig redusere lønnskostnader. Det bidrar til pluss på bunnlinjen

Sikkerhet for korrekt merkede kartonger med riktig vekt

Den automatiske Automatic Box Weigh Labelling linjen veier og merker kartongen og kontrollerer samtidig at både vekt og andre opplysninger på etiketten er riktige, at EF-etiketten er korrekt plassert og at strekkoden er lesbar. Hvis kartongen avviker fra de programmerte spesifikasjonene, sorteres den vekk og kjøres ut på en feilbane til eventuell ompakking.

ABWL pakkelinjens applikatorer kan plassere etikettene både på topp eller på front, side eller høykant. Løsningene er konstruert til bruk i industri-produksjoner og kan anvendes i miljøer med varierende temperaturer og høy luftfuktighet. De er fleksible og kan innlemmes i eksisterende pakkelinjer, brukes som stand-alone systemer eller de kan leveres som del av en komplett totallinje.

Forbedrer produksjonsprosessen og øker fortjenesten

ScanPlant NG er et skalerbart Manufacturing Execution System, som gir sanntidsoversikt over alle produksjonsprosesser og som samtidig forbedrer sporbarhet, kvalitetsstandarder og effektivitet.
Registreringer fra mottak av varer, lager, produksjon og forsendelse danner grunnlag for automatiske nøkkeltall og KPI i real-time. Dette gir nye muligheter for verdifull innsikt, raskere oppfølging og bedre kontroll over produksjonsprosessen.

Med ScanPlant NG Yield Control kan selv små avvik i de forskjellige prosessene blir oppdaget. Dette gjør at man kan iverksette forebyggende tiltak, redusere give-away og unngå store tap i den samlede fortjenesten.

Markedsledende leverandør

Scanvaegt Systems utvikler, produserer og forhandler high-tech konsepter og løsninger til veiing, porsjonering, etikettering, kvalitetskontroll samt tilhørende IT-systemer og sporingsløsninger.Bedriften sysselsetter cirka 220 medarbeidere og har hovedkontor i Århus, Danmark, datterselskap i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere i andre europeiske land.

Scanvaegt Systems finner du på stand A-190 på Aqua Nor.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!