De nye avfallsmerkene skal settes på emballasje og avfallsdunker over hele landet.

Den nye merkeordningen er nå offisielt lansert i Norge

1 september, 2020ANNONSE

25 august lanserte gjenvinningsbransjen sammen med blant andre Coop, Tine og Orkla et felles merkesystem for emballasje over hele landet.

Veikartet for sirkulær emballasje, som ble lansert av Forum for sirkulær plastemballasje/Emballasjeforeningen på Arendelasuka 2019, avslørte blant annet at de mange forskjellige kildesorteringssystemene i Norge er en utfordring for å gjenvinne plastemballasje.

Vi opplever alle at det er forskjellige kildesorteringssystemer og ulike merker hjemme, på hytta, på jobben og i det offentlige rom. Symbolene og fargene varierer både på avfallsbeholderne og på emballasjen i butikkhyllene.

Det samme symbolet skal man kunne finne igjen på avfallsdunkene.
Behov for et mer harmonisert system
Symbolet på osten viser at emballasjen skal sorteres som plast.

– Det har lenge vært behov for et mer harmonisert system slik at det blir enklere å sortere riktig, sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge i en pressemelding.

Den nye merkeordningen er utviklet av Loop og Avfall Norge i samarbeid, med utgangspunkt i de nye danske emballasjemerkene. Svenskene skal også innføre denne ordning, som dermed kan blir ensartet på nordisk nivå.

25. august ble de nye merkene offisielt lanserte sammen med blant andre Coop, Tine og Orkla. Matvarebutikkene og matvareprodusentene bidrar gjennom å merke varene sine med hvilken avfallsdunk emballasjen skal kastes i.

Gjennom lik bruk av merker blir det enklere for forbrukerne å kildesortere riktig.
– Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos tror 92 prosent av norske kommuner og kommunale avfallsselskaper at den nye merkeordningen vil gjøre det enklere for innbyggerne å sortere avfallet sitt, skriver Avfall Norge.

Misvisende merking på emballasjen

Gjenvinningsbransjen har over lengre tid observert emballasje med misvisende merking og emballasje som ikke egner seg for resirkulering. Eksempler på dette er emballasje som er sammensatt av to typer materialer, eksempel kaffeposer som gjerne består av plast på utsiden og aluminium på innsiden.

Her er alle de nye symbolene som er utviklet.

– Forbrukerne må kunne stole på at emballasje som er merket for resirkulering faktisk blir resirkulert, sier Cecilie Lind.

– Gjennom samarbeid med produsentene kan vi i fellesskap sørge for riktig merking, slik at det som sorteres til materialgjenvinning faktisk kan materialgjenvinnes. Derfor er dette prosjektet så viktig.

Merkeordningen er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge i samarbeid med over 50 aktører fra kommuner/renovasjonsselskap, private avfallsselskaper, returselskaper, bransjeorganisasjoner som Emballasjeforeningen, produsenter og andre interessenter.

Design av symboler og retningslinjer for bruk er utarbeidet i samarbeid med designbyrået Goods.
De nye avfallssymbolene vil være synlige på søppelkasser og ved gjenvinningsanlegg, men også på emballasje og produkter som skal kastes.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!