Geir Hagen og Tom Henrik Forsberg er klare med etiketter med lavmigrasjons trykkfarger produsert i ren sone.

Ikke likegyldig hvilken trykkfarge som benyttes på mat-etiketter

11 november, 2019ANNONSE

– Vi vil samarbeide med norsk næringsmiddelindustri og oppfordre dem til å velge etiketter som er produsert i ren sone og med hensyn til kommende krav.

– Jeg tenker da på krav fra både kunder og myndigheter, sier administrerende direktør Geir Hagen i Skipnes Etikett.

– Vi opplever at europeisk matindustri er opptatt av hvordan etiketten produseres og hvilke materialer og trykkfarger som benyttes. Ifølge våre leverandører er ikke skandinaviske bedrifter like opptatte av dette, men det skjer mye og mange tar kontakt med oss om nettopp dette, fortsetter han.

Norges etikettrykkeri
Geir Hagen viser frem maskinparken hos Skipnes Etikett.

Geir Hagen leder en bedrift som har som visjon å etikettere Norge. De har godt fotfeste i store deler av Norge, men har sterke ambisjoner om å vokse ytterligere. Dessuten har de eksistert lengre enn konkurrentene; de runder 50 år i 2019.

– Skipnes ble opprettet som selskap i 1957 med tradisjonell trykkerivirksomhet, og etikettproduksjonen ble etablert tolv år senere, forklarer Tom Henrik Forsberg, leder salg og marked.

Han hevder at Skipnes Etikett er det norske selskapet som produserer flest etiketter til norske husholdningsprodukter, da mange konkurrenter har mye produksjon utenlands.

– Vi er opptatt av at verdiskapningen skjer i Norge, fortsetter han.

Investerer i maskinparken

De har investert 30 millioner kroner i maskiner det siste halvannet året og har nå tre flexomaskiner og en digital trykkpresse. – Dessuten skjer det noe på maskinfronten også neste år, sier Forsberg, uten å ville utdype dette nærmere.

Hovedmarkedet er i Norge, som ifølge Geir Hagen er et spesielt marked sammenlignet med resten av Norden.

Skipnes Etikett har investert 30 millioner i nye maskiner.

– Vi har nesten bare næringsmiddelindustri og drikkevareproduksjon i Norge, til forskjell fra Sverige og Danmark. Det nye er at alle vil ha «bærekraft». Før hadde dette lite fokus, men nå skjønner vi alle at det virkelig må gjøres noe for å møte krav fra forbrukere og handel, forteller han.

For Skipnes Etikett er denne utviklingen kjærkommen, da selskapet har hatt en sterk miljøprofil i mange år. – Uten å få betalt for det, skyter Tom Henrik inn.

De to mener at Skipnes Etikett har sin styrke ved å være en norsk leverandør som kjenner det norske markedet og norske forskrifter godt, og dessuten følger godt med i materialutviklingen.

Krever dokumentasjon
Lavmigrasjons trykkfarger er ventet å bli en etterspurt vare i norsk næringsmiddelindustri.

– I Europa, utenfor Skandinavia, er matindustrien mer opptatt av hvordan etiketter produseres og hvilke materialer og trykkfarger som benyttes, nettopp fordi dette kan påvirke mattryggheten. Nestlé, for eksempel, forholder seg til den tyske forordningen og krever dokumentasjon på at stoffer ikke kan migrere fra etiketten til matvarene, sier Geir Hagen.

Han forklarer at det brukes stadig tynnere filmer både på emballasje og etiketter, uten at kvaliteten forringes. Men dette kan øke risikoen for migrasjon av uønskede stoffer fra trykkfargene til matvaren, dersom man ikke innfører mottiltak.

– Innen 1. januar skal alle våre etiketter trykkes med lavmigrasjons trykkfarger. Vår leverandør sier at det ikke er noen andre i Norge som kjøper denne typen trykkfarger. Vi skal blant annet levere etiketter til en utenlandsk matprodusent som har svært strenge krav, forklarer Hagen.

Er klare når etterspørselen kommer
Tom Henrik Forsberg

Han føler seg ganske sikker på at den samme etterspørselen vil komme i Norge, da regelverket for matkontaktmaterialer er de samme i hele EU/EØS-området.

– Vi skal i hvert fall være klare til å levere når etterspørselen kommer. I tillegg til lavmigrasjons trykkfarger, er vi trolig det eneste etikettrykkeriet i Skandinavia med ren sone.

– Dessuten er vi ISO 9001-sertifisert og vi gjennomførte ISO 14001-revisjon i oktober, forteller Tom Henrik Forsberg.

Limet er ikke lenger farlig

Geir Hagen passer på å få frem at limet som brukes behøver ikke lenger være farlig. – Det er mange år siden det ble brukt løsemidler i limet. Det samme gjelder om det brukes bakpapir eller liner av plast.

Han forteller at Skipnes Etikett kan levere både etiketter og emballasje som er godkjent for direktekontakt med matvarer. Eksempler på dette er krydderposer til Hindu og emballasje til Tine.

Selskapet har også lansert «Etiketter for dummies» på etikett.no, der Skipnes forenkler verdenen for dem som syns at stammespråket i etikettverdenen er tungt.

– Vi tror på etiketter og vi tror på bransjen. Maskiner er i seg selv ikke geniale. Vi skal bidra med kompetanse og gode råd utover det, avslutter Geir Hagen og Tom Henrik Forsberg.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!