Ole Jan Myhre, emballasjerådgiver i Norner.

Det finnes åpninger for bruk av resirkulert emballasje til mat

25 september, 2020ANNONSE

Nestlé, verdens største matprodusent, har satt seg høye mål for bruk av resirkulert emballasje. Nå satser de stort på kunne bruke resirkulater også til matvarer.

22. september arrangerte Nestlé et webinar, der blant andre plasteksperten Ole Jan Myhre, emballasjerådgiver i Norner var med for å kaste lys over den teknologiske utviklingen.

Regelverket viser vei

– Vi må se på reglene, som har en liste over hvilke polymerer og tilsetninger som er tillatt for direkte matkontakt. Reglene er laget for jomfruelig plast, men gir likevel en klar indikasjon på hvilke stoffer som er tillat og hvilke som ikke får migrere til matvarene, sa Ole Jan Myhre.

Bruk av resirkulert husholdningsplast er foreløpig ikke tillatt i matkontakt, og Ole Jan Myhre forklarer hvorfor.

– Med dagens sortering av plast blir de forskjellige typene av plast ofte samlet og gjenvunnet i en stor batch. Det gir problemer med kvaliteten. Vi bør kanskje se på om også flere typer matemballasje enn PET flasker kan sorteres i lukkede sløyfer. Vi bør også se på om vi kan klare oss uten innfarget plast, for eksempel i flasker, som også er et problem.

ABA-struktur eller sandwich, der den resirkulerte plasten «pakkes inn» av et ytre og indre lag av jomfruelig plast.
Direktivet EC282/2008 for resirkulert plast dikterer tre kriterier der matkontakt er tillatt:

1. Resirkulering av fabrikkavfall
2. Gjenvinning av brukt emballasje i lukket sløyfe (PET-flasker fra panteautomater)
3. Bruk av resirkulert plast bak funksjonsbarrierer. Det vil si at det resirkulerte laget pakkes inn av beskyttende lag på begge sider (sandwich).

Ole Jan Myhre forteller at de har foretatt lovende migrasjonsanalyser av resirkulert plast bak funksjonsbarrierer, men at det er et stykke frem til godkjennelse kommersialisering av denne teknologien.

Kjemisk gjenvinning

– Det er også en mulighet til, nemlig kjemisk gjenvinning via forskjellige metoder, som pyrolyse. Denne teknologien har også en del utfordringer og vil ikke bli den store løsningen. Men den kan bli en av flere løsninger. Vi i Norner jobber med alle de nevnte løsningene.

Christian Detrois fra Z-Emena fortalte at Nestlé vil bruke resirkulert plast i flasker, PET-lag og laminater, skåler for kjøtt og krympefilmer for displayskåler. Dessuten vil de bruke resirkulert glass i glass og krukker.

– Utfordringene er blant annet at rPET kan ha blitt kontaminert under panting eller fra etiketter og trykk. Materialets egenskaper kan svekkes. For at rPP og rPE skal bli tillatt i matkontakt må de tilfredsstille samme krav som jomfruelig plast, sa han.

Detrois har tro på sandwich-løsningen som Ole Jan Myhre beskrev og mener at man bør teste kjemisk gjenvinning av PP og PE.

Les om investeringene som Nestlé planlegger.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!