Alvhild Hedstein er valgt til ny leder av styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje.

– Krever stor innsats av alle å nå gjenvinningsmålene innen 2025

2 juni, 2020

– Det er realistisk å oppnå EUs materialgjenvinningsmål innen 2025, men det krever stor innsats fra alle, sier Alvhild Hedstein.

Hun er til daglig direktør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen, og 20. mai ble hun valgt til ny leder av styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje.

Mulig hvis man virkelig vil

Forum for sirkulær plastemballasje er initiert av styret i Emballasjeforeningen og har som mål å løse utfordringer med dagens bruk av plastemballasje.
I 2019 laget forumet et veikart for sirkulær plastemballasje som blant annet viste at 50.000 tonn mer plast må gjenvinnes årlig innen 2025 for å oppnå EUs mål om økt materialgjenvinning av plastemballasje.

Det er kort tid til 2025, og vi spurte derfor den nye lederen om hun tror det er realistisk å nå EUs materialgjenvinningsmål innen fristen.

– Det er utrolig hva som er mulig hvis man virkelig vil! Så ja, det er realistisk, men det krever stor innsats fra alle, sier Alvhild Hedstein.

Følge opp veikartet

Veikartet fra 2019 inneholder også en situasjonsanalyse av innsamlings- og gjenvinningssituasjonen i Norge og foreslår en rekke tiltak som vil bidra til å øke materialgjenvinningen.

– Målet mitt er først og fremst å motivere alle medlemmene til å følge opp veikartet vi forpliktet oss til i fjor sommer. I tillegg må vi sørge for en god dialog med myndighetene slik at rammebetingelsene for økt gjenvinning bedres.

Alvhild Hedstein er utdannet ved NMBU. Hun har blant annet vært direktør i NIBIO, direktør for Miljømerking og vært politisk aktiv i Venstre og rådgiver for statsråd Lars Sponheim. Hun har også sittet i flere styrer og offentlige utvalg.

Les hele  intervjuet med Alvild Hedstein

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!