Norske Renor skal skille ut CO2 fra svensk plastemballasje

3 mai, 2022ANNONSE

Svensk Återgjenvinning får hjelp av den norske avfallsspesialisten Renor med å skille ut CO2 fra plast som ikke kan gjenvinnes i Site ZeroSite Zero er det hypermoderne anlegget som Svensk Återgjenvinning bygger i Motala. Avfallet fra Motala skal sendes til Renors anlegg i Brevik, der det skal behandles og etterpå brukes av morselskapet Norcem, som er en del av Heidelberg Cement Group, som karbonfri brensel i sementproduksjonen, som også ligger i Brevik.

CO2-en som genereres ved sementproduksjonen skilles ut og fanges opp ved hjelp av CCS-teknologi og fraktes på fartøy til vestkysten, der den pumpes gjennom rør for endelig oppbevaring under havbunnen i Nordsjøen.

På denne måten oppstår det ingen negative CO2-utslipp.

– Dette muliggjør sirkulær økonomi, sier Jarle Haugedal, administrerende direktør i Renor.

– Vi utnytter alle ressursene i avfallet og får samtidig gjerne uønskede stoffer i kretsløpet. CCA er en av de absolutt beste industrielle teknologiene for å redusere CO2-utslipp.

Mattias Philipsson i Site Zero.
Mattias Philipsson er VD i Svensk Återgjenvinning.
Vil sortere ut flest plasttyper i verden

For Svensk Plaståtergjenvinning er visjonen med anlegget Site Zero i Motala å kunne gjenvinne all plastemballasje fra svenske husholdninger i et sirkulært kretsløp uten negativ klimapåvirkning. Nøkkelen for sirkulær gjenvinning på Site Zero er ifølge det svenske selskapet effektiv sortering.

Ingen anlegg i verden kommer til å ha den samme kapasiteten til å sortere ut så mange plasttyper og gjenvinne dem separat, uten unødvendig kvalitetsreduksjon på materialet.

– Med Site Zero skaper vi forutsetninger for å kunne sortere ut stort sett alle plastsorter som finnes på det svenske markedet, mener Mattias Philipsson.

– Men det kommer alltid uønsket avfall som ikke kan være i kretsløpet, og da er det optimalt å kunne energigjenvinne dette avfallet med CCS-teknologi.
Geologisk lagring av CO2 – Carbon Capture and Storage (CCS) går ut på å hente ut større CO2-punktutslipp fra kull- og gasskraftverk, stålverk og sementindustri og lagre dette i geologiske formasjoner under bakken eller havbunnen.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!