Hans van Bochove, Coca-Cola og styreleder i Europen, stiller klare krav til innføringen av SUP-direktivet.

Direktivet for engangsplast er vedtatt i EU-Parlamentet

28 mars, 2019ANNONSE

27. mars ble direktivet for engangsplast (SUP) vedtatt av EU-Parlamentet gjennom en avstemning der 560 stemte for. 35 var imot, mens 28 var fraværende.

Fortsatt må direktivet godkjennes av de enkelte medlemsstatene på ministernivå. Sannsynligvis vil dette foregå på Agri-Food-møtet 15. april. Etter det kan SUP-direktivet anses som formelt godkjent.  Avtalen trer i kraft 20 dager etter at det er publisert i EUs offisielle journal. Deretter har medlemslandene to år (inntil midten av 2021) på å innlemme direktivet i det nasjonale regelverket.

Les mer om SUP-direktivet og reaksjoner fra bransjen

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!