Sertifisering med Svanemerket viser at emballasjen er laget av bærekraftige råvarer, kan resirkuleres og ikke inneholder problemkjemi.  

Drikkevareemballasje kan nå få bruke Svanemerket

6 mars, 2019ANNONSE

Nå kan du sertifisere kartonger, flasker og bokser til drikkevarer med Nordens mest kjente miljømerke – Svanemerket. Det viser at emballasjen er bærekraftig

Sertifisering med Svanemerket viser at emballasjen er laget av bærekraftige råvarer, kan resirkuleres og ikke inneholder problemkjemi.  

Endringer i emballasjen kan få stor effekt
Det nordiske markedet for drikkevareemballasje er stort. Markedsanalyseselskapet Grand View Research estimerte det til å være på hele 1 708 millioner amerikanske dollar i 2018. 

Fordi omfanget er så stort kan det få stor effekt dersom emballasjen blir produsert på en mer miljøvennlig måte.

For drikkevarer som øl og brus kan emballasjen stå for hele 40 prosent av klimabelastningen. 

120.000 tonn CO2 årlig kan hentes ut
Plastflaskene og aluminiumboksene vi bruker i dag består av henholdsvis 20 og 40 prosent gjenvunnet materiale i gjennomsnitt. Dette er tall fra Norge, men det er ingen grunn til å tro at de øvrige nordiske markedene er helt annerledes.

Dersom andelen gjenvunnet materiale i emballasjen øker til 80 prosent, ville klimagassutslippene blitt kuttet med 120.000 tonn CO2 årlig i Norge. Det tilsvarer å fjerne 85 000 personbiler fra veiene. 

Det er primæremballasje som brukes til ferdigproduserte drikkevarer og flytende matvarer som for eksempel melk, juice, vin, supper, yoghurt som kan svanemerkes. Innholdet i emballasjen kan ikke svanemerkes.

Godt kjent i Norden
Svanemerket er godt kjent for forbrukerne i Norden. Med 89 prosent kjennskap er det Nordens mest kjente miljømerke i en befolkning der mange er miljøbevisste (IPSOS 2017). 

74 prosent i Norden sier de er opptatt av hva de selv kan gjøre for å beskytte miljøet og mener de har et ansvar for å velge miljøvennlige produkter. 76 prosent har tillit til at svanemerkede produkter er gode miljøvalg. 

Det er også gode indikasjoner på at forbrukerne vil reagere positivt på miljømerket emballasje: En dansk undersøkelse viste at mer enn halvparten mente det ville være bra eller veldig bra å kunne kjøpe drikkevarer i svanemerket emballasje.

(YouGov, 405 CAWI-intervjuer med danske over 18 år, som er ansvarlige for innkjøp til husstanden, og som kjenner Svanemerket, i perioden 3. – 5. april 2017.)

Miljøverktøy for produsenter og forbrukere
Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke, og ble opprettet for å gi forbrukere troverdig miljøinformasjon og produsentene oppskrift på hvordan de kan produsere med minst mulig miljøbelastning. 

– Vi tilbyr nå produsentene muligheten til å få emballasjen godkjent av det offisielle miljømerket i Norden. Vi håper de griper den. Gevinsten er både redusert miljøbelastning og et godt verktøy til å kommunisere at deres emballasje er et godt miljøvalg, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.  

Svanemerkets krav til drikkevareemballasje støtter opp under målsettingene i FNs bærekraftmål. For eksempel må emballasjen være designet for resirkulering, og kjemikaliene som brukes i lakk, lim eller trykkfarger må ikke være til hinder for materialgjenvinning. 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!