EFSA melder at det ikke er farlig med ftalater i mat.

EFSA: Eksponering for ftalater gjennom mat er ikke helsefarlig

12 desember, 2019ANNONSE

Budskapet fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, er at det ikke er helsefarlig å bruke ftalater i matkontaktmaterialer.

EFSA har vurdert eksponering fra fem ulike typer ftalater: Di-butylftalat (DBP), butyl-benzyl-ftalat (BBP), bis(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), di-isononylftalat (DINP) og diisodecylftalat (DIDP), opplyser Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Eksponeringen for en vanlig forbruker ligger sju ganger lavere enn hva som er et trygt nivå. For forbrukere med høy grad av eksponering, er eksponeringen fire ganger lavere enn hva som er trygt.

Ny grense for tolerabelt daglig inntak

For fire av ftalat-typene har EFSAs eksperter satt en ny, midlertidig grense for tolerabelt daglig inntak på 50 µg/kg kroppsvekt per dag, på gruppenivå. Nivået er basert på hvilke effekter stoffene kan ha på reproduksjon, spesielt reduksjon av testosteron hos fostere.

For diisodecylftalat har EFSA midlertidig satt et individuelt inntak på 150 µg/kg kroppsvekt per dag, basert på effekter på lever.

Om ftalater

Ftalater er en rekke ulike kjemiske stoffer som har ulike fysiske og kjemiske egenskaper. Flatalene brukes hovedsakelig som myknere i plast. Noen av flatalene kan ha effekter på reproduksjon, hvis de kommer inn i kroppen i for store doser.

Les hele vurderingen på EFSAs nettsider. 

Les mer om ftalater på Mattilsynets nettsider.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!