Elopak avvikler mens Tetra Pak fortsetter produksjon i Russland

21 mars, 2022ANNONSE

Den norske emballasjeprodusenten Elopak trekker seg helt ut av Russland i protest mot krigen i Ukraina. Tetra Pak stopper deler av sin russiske produksjon.

Elopak melder at de er dypt bekymret over den tragiske utviklingen i Ukraina og at de står sammen med alle som lider akkurat nå. Elopak fordømmer det uprovoserte angrepet fra Russlands regjering og støtter de økonomiske sanksjonene som er gjennomført i EU og andre aktører.
– Denne krigen har en enorm menneskelig kostnad. Som et resultat av den pågående og eskalerende konflikten melder Elopak at all virksomhet i Russland stoppes med umiddelbar virkning inntil videre, skriver Elopak i en pressemelding datert 4. mars.
– Elopaks fabrikk i Fastiv, Ukraina, er allerede midlertidig stengt, siden vi arbeider med å beskytte sikkerheten for våre kolleger og deres familier.

Tetra Pak tar hensyn til trygg mat
– Krigen i Ukraina er tragisk og forferdelig sier Lars Renstöm i Alfa Laval.

Tetra Pak, som er virksom i den samme emballasjekategorien som Elopak, det vil si emballasje for flytende næringsmidler, har også gått ut med en fordømmelse av krigen men vil fortsette med virksomhet i Russland.

– Forstyrrelser i produksjon, bearbeiding, emballering og distribusjon av mat vil ha stor innvirkning på alle samfunn som er avhengige selskapet for å få trygg mat. Vi er bekymret over at det blir stadig vanskeligere å gjøre trygg mat tilgjengelig for individer i Ukraina og Russland etter hvert.

– I bekymring for folket i Ukraina og Russland vil vi fortsette vår produksjon  så lenge dette er praktisk mulig og begrense vår virksomhet til viktige næringsmiddelprodukter som barnemat.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!