Marianne Groven, bærekraftdirektør i Elopak.

Elopak får tildelt platina bærekraftrangering av EcoVadis

29 november, 2021ANNONSE

Som en av de ledende globale leverandørene av kartongemballasje og tappeutstyr har Elopak fått platinarangering for sitt bærekraftarbeid av EcoVadis.

EcoVadis er verdens største og mest pålitelige leverandør av bærekraftrangering. Elopak plasseres med dette blant verdens 1 prosent beste selskaper i alle bransjer.
Ecovadis bærekraftevaluerer over 75.000 bedrifter med en metodikk som dekker 21 kriterier når det gjelder miljø og humane rettigheter, etikk og bærekraftige innkjøp.

Rangeringen er basert på internasjonale standarder, som Global Reporting Initative, United Nationa Global Impact og ISO 26000.

– Elopak er stolte over platinarangeringen for vårt beærekraftarbeid, sier bærekraftdirektør Marianne Groven i Elopak. – i Elopak tror vi at dette er tiden for å skifte fokus fra å gjøre mindre skade til å gjøre mer bra. Transparens i bærekraftrapporteringen er viktig for å sikre at vi ligger ære bak vår innsats.

– Bærekraft er ikke noe vi gjør, det er noe vi er.
Thomas Körmendi, CEO i Elopak.

CEO Thomas Körmendi i Elopak støtter denne uttalelsen og legger til: – Bærekraft er ikke noe vi gjør, det er noe vi er. Bærekraft er bygget inn i alle aspekter av Elopaks virksomhet og bygger opp om vår vekststrategi som selskap.

– Elopak er unikt godt posisjonert for å møte etterspørselen etter bærekraftige emballasjeløsninger takket være vår sterke historikk, et voksende geografisk fotavtrykk og investering i bærekraftige innovasjoner.

– For å kapitalisere fullt ut på denne muligheten er det kritisk at vi fortsetter å presse oss selv for å bli enda bedre gjennom vårt ambisiøse bærekraftprogram.
Elopak har vært karbonnøytrale siden 2016 og var det første selskapet som signerte Science Based Targets-initiativet

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!