Bærekraftig utvikling er viktig for Elopak som leverandør av emballasje som inngår i en lavkarbon sirkulærøkonomi.

Elopak gjør fremskritt og setter seg nye mål for bærekraft

4 august, 2020

I sin bærekraftsrapport for 2019 kan Elopak vise til 20 prosent reduksjon av karbonfotavtrykket siden 2014 og økt salg av sertifiserte kartonger.

Marianne Groven

– Å være en bærekraftig bedrift er ikke bare mulig men også svært nødvendig. Det essensielle er å opprettholde sunn vekst uten å utnytte naturlige og menneskelige ressurser, sa bærekraftsdirektør Marianne Groven da rapporten ble presentert i juli 2020.

Reduserte utslipp de seneste årene

Bærekraftig utvikling er viktig del av Elopaks virksomhet som leverandør av emballasje som inngår i en lavkarbon sirkulærøkonomi. Selskapet reduserte sine utslipp med 70 prosent mellom 2008 og 2018 og ble klimanøytrale i 2016.

I innledningen i rapporten beskriver CEO Thomas Körmendi selskapets skjerpede fokus på bærekraft.

– 2019 var et år med mange globale utfordringer. Vi så tenåringer som streiket for klimaforandringer og Amazonas i brann. Vi opplevde orkaner, oversvømmelser og terrorangrep. Vi så politikere slite med å bli enige om hvordan vi skal håndtere fremtidige globale utfordringer.

– I det siste har vi sett hvordan hele verden kan endre seg raskt og tilpasse seg krefter som er større enn oss. Vi anerkjenner vår rolle med å bevare planeten for fremtidige generasjoner, kommenterer han.

En rekke nye prosjekter er igangsatt
Thomas Körmendi.

Nye mål og strategiske initiativer er forankret i styret, og en rekke prosjekter er igangsatt i forskjellige forretningsenheter. Elopak har signert Science Based Targets-initiativet for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader.

Frem mot 2030 skal utslippene av drivhusgasser fra egen virksomhet reduseres med 55 prosent. Innen 2030 skal utslippene i hele verdikjeden reduseres med 16 prosent. Elopak har også som mål om å øke gjenvinningsgraden til 70 prosent i EU og Canada innen 2025.

Innen 2022 skal alle nøkkelleverandører bærekraftsevalueres og alle kartonger være produsert av sertifiserte skogsråvarer.

Pure-Pak Imagine

Innovasjon vil spille en nøkkelrolle i Elopaks arbeid med å innfri de ambisiøse målene, og selskapet økte sin investeringer i forskning og utvikling med 25 prosent fra 2017-2019. Nyere forskning ligger bak lanseringen av kartongen Pure-Pak Imagine i 2020.

Emballasjen inneholder 46 prosent mindre plast, er laget av brun kartong og skrukorken er erstattet med en lettåpnet variant av den tidligere åpnemekanismen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!