Pierre Pienaar, President i WPO.

– Emballasje spiller en viktig rolle, mener WPO-president

11 juni, 2018

– Emballasje spiller en veldig viktig rolle når det gjelder å skape bærekraftige verdikjeder for mat, fastslår Pierre Pienaar, President i WPO.

Pierre Piennar, som ved siden av presidentvervet i WPO er undervisningsdirektør i den australske emballasjeforeningen (AIP), har gjennom reiser verden over sett hva emballasje kan utrette. Nå mener han flere må få opp øynene for dette.

Emballasje er fundamental for å redusere matsvinn
 – Det er trist at dagens diskusjon har dreid seg vekk fra det faktum at emballasjen er essensiell for å kunne utvikle globale matkjeder og har en viktig funksjon for å kunne transportere mat, fastslår han i et innlegg i foodprocessing.com.au.

Emballasjen har en veldig viktig rolle med å beskytte mat mot skader, forringelse og kontaminasjon.

Nå diskuteres det over hele verden hva som er emballasjens sanne rolle når det gjelder å minimere matsvinn. Forbrukere har problemer med å forstå forskjellen på matsvinn, emballasjeavfall og emballasjens sanne rolle når det kommer til mat.

– Forbrukere må forstå at emballasje er fundamental for å forebygge og redusere matsvinn. Dessverre dreier diskusjonen seg mer om hvordan man håndterer matavfall i stedet for å forebygge at det oppstår.

Helsefremmende rolle
Piennar mener at det er viktig at forbrukerne har en bedre forståelse av den viktige helsefremmende rolle emballasjen har nå det gjelder å forlenge holdbarhet, beskytte maten mot smitte og sikre at maten kan transporteres over lange avstander uten å ødelegges.

– Dette betyr ikke at vi ikke skal ta behovet for å utvikle mer bærekraftig emballasje på alvor. Det er på tide at merkevareeierne ser på emballasjens livssyklus og miljøproblemene den kan forårsake ved slutten av sitt liv. Dessverre kan ikke emballasje alene løse matsvinnproblemet. 

– Emballasjen kan imidlertid gjøre en MEGET stor forskjell når det gjelder å få maten frem til den som trenger den, i stedet for at den går tapt i verdikjeden. Emballasjeindustrien kan ikke gjøre dette alene.

Emballasjeindustrien må satse mer på frukt og grønt
Pierre Pienaar mener man må forstå og sette pris på emballasjens rolle i forsyningskjeden før man vurderer emballasjedesign, materialer, innovasjon, teknologi, ansvar, bærekraft, gjenbrukbarhet, miljøvennlighet, med mer.

En tredel av all mat som produseres går til spille, noe som utgjør 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Man skulle kanskje tro at kjøtt og meieriprodukter er mest utsatt, men slik er det ikke. Fersk frukt og grønnsaker har høyest svinnprosent.

– Jeg har spurt meg selv hvordan kjøtt og meieriprodukter har redusert svinn, mens halvparten av frukt og grønnsaker går til spille. Burde ikke dette bli et viktig område for emballasjeindustrien?

Forlenger holdbarheten
Emballasje kan forlenge holdbarhet og forebygge svinn i dagligvarekjeden og i hjemmet. I tillegg kan den påvirke forbrukeratferd gjennom mindre pakningsstørrelser, pantesystemer og gjenbruksmuligheter.

– Mens emballasjens verdi får oppmerksomhet som et strategisk verktøy for å redusere matsvinn, er emballasjen fortsatt undervurdert i forhold til andre tilnærminger, mener Pienaar.

– Vi krever en dybdeanalyse av emballasjens muligheter og begrensninger i dagligvarebransjen, samt mer omfattende analyser av forbrukernes relasjon til emballasje i hjemmet. Disse dataene bør gi meningsfull innsikt i hvordan emballasje kan støtte kampen for å minimere og redusere matsvinn.

Behov for opplæring
Pierre Pienaar understreker behovet for opplæring i tidlig alder for å øke oppmerksomheten om at vi KAN redusere matsvinn og dermed den globale fattigdommen. Emballasjeindustrien legger også stor vekt på emballasjeutdanning for å kunne lage effektive forpakninger.

Reduksjon av matsvinn har stor innvirkning og kan gi store fordeler i økonomi, miljø og sosiale forhold. Å forstå og akseptere at emballasje er en løsning på matsvinn er underveis.

– Men fortsatt er det mange negative oppfatninger som må overkommes før folk forstår at emballasjen kan være en langsiktig løsning på dette problemet.

AIP driver langsiktig opplæring og undervisning om emballasjens rolle for å redusere matsvinn, i henhold til en nasjonal matsvinnstrategi og FNs bærekraftmål. 

Matsvinn er også i fokus på Emballasjeskolen, som har oppstart av ny klasse 17. september 2018.

Kunnskap er viktig for å ta de gode emballasjevalgene

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!