- Det skjer en hel del innenfor området bærekraftig emballasje, både nasjonalt og internasjonalt, og utviklingen går fort., forklarer Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Emballasjeforeningen om emballasjens dilemma 27. mai

20 mai, 2021ANNONSE

27. mai deltar direktør Kari Bunes sammen med Eirik Bergh og Alvhild Hedstein i en digital konferanse om emballasjens dilemma.

Næringsforeningen inviterer i samarbeid med Emballasjeforeningen til et møte 27. mai for å dele praktisk informasjon som kan bidra til en sunn og mer lønnsom tjenesteutvikling for emballasje.

Emballasjen har mange formål. Den skal selge produktet, bidra til holdbarhet og sørge for at produktene kommer frem i god behold. Et dilemma er kombinasjonen av økt bruk av emballasje i flere ledd og behov for reduserte utslipp. Det krever nytenkning.

Emballasje er for alvor satt på den politiske agendaen både nasjonalt og internasjonalt med hensyn til sirkulær økonomi. Forskning, innovasjon og utvikling må skje i samspill mellom aktørene i emballasjens verdikjede for å få:

  • Bedre produktløsninger med lønnsomhet for bedriftene og forbrukerne
  • Reduserte utslipp og sirkulære kjeder; både hos produsent, distribusjon og forbrukerne
Program
  • 08.30 God morgen og velkommen, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen
  • 08.33 Plastemballasje i et sirkulært perspektiv – utfordringer og muligheter, ved Kari Bunes, administrerende direktør, Emballasjeforeningen.
  • 08.55 Produktmerking – løsninger for bedre miljøhensyn, ved Eirik Bergh, Administrerende direktør, Skanem Stavanger AS.
  • 09.15 Circular Packaging Cluster (den nye Arena-klyngen), ved Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA gruppen.
  • 09.35 Åpen dialog med alle.
  • 09.45 Oppsummering.
Eirik Bergh
Alvhild Hedstein
Målgruppe og påmelding

Målgruppen for dette møtet er alle bedrifter som på et aller annet vis benytter en form for emballasje til sine produkter eller forsendelser.

Mer informasjon og påmelding

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!