Ole Jan Myhre i Norner presenterte nyheter fra Emballasjeforsk på Emballasjedagene.

Emballasjeforsk inviterer til fagseminar hos Norsk Hydro

9 april, 2019ANNONSE

Før årsmøtet i Emballasjeforsk presenteres nyheter fra forskningsnettverket, muligheter og utfordringer med aluminium og bærekraftig emballasje.


Sted: Norsk Hydro, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tid: 10. april, 12:30-15:30

PÅMELDING

13:00-14:30 Agenda for fagseminar
Velkommen og informasjon om Emballasjeforsk
ved Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima

Clean aluminium surface for packaging application
ved Nadia Telioui, Head of Technical Customer Service (TCS), Rolled Products Holmestrand, Norsk Hydro

Bamas satsing på bærekraftig emballasje
ved Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon.

14:30-15:30 Årsmøte

Sakliste
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. To til å underskrive protokollen
3. Årsrapport for 2018
4. Årskontingent – foreslås uendret
5. Handlingsplan 2019
6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen
15:30 Slutt

PÅMELDING

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!