Styreleder Helga Næs skal informere om Emballasjeforsk.

Emballasjeforsk tar et blikk på aluminium og bærekraft

25 mars, 2019

Før årsmøtet i Emballasjeforsk presenteres nyheter fra forskningsnettverket, muligheter og utfordringer med aluminium og bærekraftig emballasje.

Sted: Norsk Hydro, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tid: 10. april, 12:30-15:30
PÅMELDING

13:00-14:30 Agenda for fagseminar

  • Velkommen og informasjon om Emballasjeforsk
    ved Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
  • Clean aluminium surface for packaging application
    ved Hans Erik Vatne, SVP, Chief Technology Officer, Norsk Hydro
  • Bamas satsing på bærekraftig emballasje
    ved Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon.

14:30-15:30 Årsmøte

Sakliste
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. To til å underskrive protokollen
3. Årsrapport for 2018
4. Årskontingent – foreslås uendret
5. Handlingsplan 2019
6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

15:30 Slutt

PÅMELDING

Per Øyvind Nordberg
About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler