Endring av produktforskriften om SVHC-stoffer er ute på høring

11 januar, 2021ANNONSE

Miljødirektoratet foreslår endringer av produktforskriften kapittel 2 om innhold av SVHC-stoffer og ber om høringssvar innen fredag 15. januar.

Endringen gjelder leverandørers plikter til å gi opplysninger om innhold av SVHC-stoffer i produkter. Forslaget følger av endringer i EUs rammedirektiv om avfall.

Leverandører er pliktig å gi opplysninger til Echa

Bestemmelsen gjelder plikten for leverandører til å gi opplysninger til EUs kjemikaliebyrå Echa om produkters innhold av stoffer som gir stor grunn til bekymring, såkalte SVHC-stoffer på kandidatlisten i EUs kjemikalieregelverk Reach,  dersom vektprosenten av stoffet overstiger 0,1 vektprosent.

Disse opplysningene skal registreres i SCIP-databasen til Echa. Plikten gjelder ikke for leverandører som leverer produkter direkte til forbrukere, med mindre leverandør er importør eller produsent av produktet.

Forslaget gjennomfører artikkel 9.1 (i) i direktiv (EU) 2018/815 om endringer av EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF), som ble vedtatt 30. mai 2018. Rammedirektivet om avfall er innlemmet i EØS-avtalen, men endringsdirektivet er ikke innlemmet enda.

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet via høringssiden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Les mer og lever høringssvar på Miljødirektoratets nettside

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!