Erik Bern, konserndirektør i Arcus og styreleder i Emballasjeforeningen.

Erik Bern forklarer i DN hvordan bransjen jobber med emballasje

7 januar, 2021

Styreleder i Emballasjeforeningen, Erik Bern, forklarer i et debattinnlegg i DN hvordan produsentene tar ansvar for å redusere og optimere bruken av emballasje.

I et debattinnlegg i DN på juleaften skriver Bjørn Heggedal, emballasjeutvikler i Bynorth, om  de utfordringene næringslivet står overfor når det gjelder bruk av unødvendig og underforstått miljøskadelig emballasje. Han minner om at myndighetene kan komme til å innføre et strengere regelverk og oppfølging dersom «bransjen» ikke tar mer ansvar.

I sitt tilsvar skriver Erik Bern at Heggedal glemmer å fortelle at bransjen i mange år har tatt ansvar for både å begrense bruken av emballasje og tatt hånd om avfallet den skaper, samtidig som vi er en pådriver for at både myndigheter og bedrifter skal gjøre mer. Han skriver videre at emballasjebransjen deler Heggdals oppfatning av at det er mye vi må forbedre.

– I Emballasjeforeningen, som favner om mange av virksomhetene i bransjen Heggdal omtaler, jobber vi langs to hovedakser: Vi må bruke mindre emballasje, spesielt den som lages av plast som ikke lar seg materialgjenvinne, og vi må samtidig gjenvinne mer av den emballasjen vi faktisk anvender. For at vi skal få til dette, er det viktig at ansvaret er klart definert hos næringsliv, staten og i kommunene, skriver Erik Bern.

Han beskriver deretter de tiltakene som er satt i verk av bedrifter og næringsliv og som hele bransjen står bak.

Les Erik Berns innlegg i DN

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!