Ole Jørgen Hanssen står i bresjen for det nye nasjonale sentere for miljø- og ressursdata.

Et nytt senter for miljø- og ressursdata blir opprettet

3 juni, 2019

Østfoldforskning har sammen med NMBU opprettet et nytt elektronisk «nasjonalbibliotek» for miljø- og ressursdata for produkter, prosesser og tjenester. 

Østfoldforskning har fått bevilgning fra sine to hovedeiere, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune for å opprette senteret som skal forvalte dataene.

– Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens bærekraftige og sirkulære økonomi. Det sier Ole Jørgen Hanssen, som er deltidsprofessor på NMBU og seniorforsker i Østfoldforskning.

Les også: Ole Jørgen Hanssen ble hedret

Har søkt Forskningsrådet om infrastrukturmidler

Østfoldforskning og NMBU har fått med seg både SINTEF, NIBIO, NIFU, NILU, IFE, Treteknisk Institutt og Asplan Viak. Sammen har de sendt en søknad til Forskningsrådet om infrastrukturmidler, og i  september 2019 foreligger svaret. Utviklingen av et nasjonalt senter er avhengig av støtte fra Forskningsrådet.  Østfoldforskning vil uansett arbeide for at egne data vil bli tilgjengelige via midler fra eierne.

De  har allerede startet arbeidet med å samle og tilrettelegge data om pågående og nylig avsluttede prosjekter på nettsiden.

– Prosjektdatabasen blir nå testet ut med de prosjektene som er tilgjengelig i Østfoldforskning, sier Ole Jørgen Hanssen. I neste omgang vil funksjonen også bli tilgjengelig for de andre partnerne i NorEnviro.

Miljø- og ressursdata

Mange bedrifter er avhengig av miljø- og ressursdata av god kvalitet i sitt arbeid både i utvikling av egne strategier. Dataene kan fungere som grunnlag for markedsføring og i offentlige anbud. Han nevner emballasjeverktøyet PackMan, som Østfoldforskning har utviklet i samarbeid med Emballasjeforeningen og Bama, som et godt eksempel.

– Senteret skal bidra med datagrunnlag som utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi. Datagrunnlaget kan brukes av både bedrifter og offentlige virksomheter som bla DIFI, Innovasjon Norge og ENOVA, som trenger gode miljø- og ressursdata i og til anbudsprosesser, i vurdering av søknader om støtte til miljøteknologi, med mer.

Les reportasje om NorEnviro

Les mer på NorEnviros nettsider

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!