EU oppretholder ny lov om tobakksemballasje

9 mai, 2016ANNONSE

En ny lov som standardiserer tobakksemballasje og forbyr reklame for e-sigaretter blir trolig innført i EU fra 20. mai 2016.

EU-domstolen har slått fast at tobakkprodusentenes protester mot den nye loven ikke skal tas til følge, da den «ikke går over grensene for hva som er passende og nødvendig». Retten avviste også Polens anke av forbudet mot smaksatte sigaretter, som mentolsigaretter.

Advarsler med bilde
De nye reglene innebærer at helseadvarsler med fotografi skal dekke 65 prosent av fronten og baksiden på sigarettpakkene. Reglene innføres fra 20. mai, men de nye pakkene kommer ikke i salg før de eksisterende kartongene er ute av lagrene.

Det var Philips Morros International og British American Tobacco (BAT) som forsøkte å stoppe den nye loven, med argumenter om at EU går ut over sin autoritet ved å diktere loven i medlemslandene.

– I virkeligheten er det mange elementer i tobakksdirektivet som er ute av proporsjon, ødelegger den frie konkurransen og overstyrer selvråderetten i medlemslandene, uttaler en talsmann for BAT til BBC.

Nytt vedtak i EU-domstolen 18. mai
EU-landene jobber også med individuelle emballasjeregler. I Storbritannia vil regjeringen innføre blanke sigarettpakker, noe som også er en utfordring for de store tobakkselskapene.

Talsmannen i BAT sier at slike planer må være i tråd med prinsippene i EU og internasjonale lover.
– Hvorvidt blank sigarettemballasje er i tråd med disse kravene blir nå gransket av engelske domstoler og World Trade Organization, sier han.

EU-domstolen skal ta stilling til de lovmessige utfordringene 18. mai, noe som kan bety at direktivet utsettes. Det er ventet at den tapende part vil anke EU-domstolens beslutning.
 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!