EU-parlamentet hever gjenvinningsambisjonen

20 mars, 2017ANNONSE

Mens EU-kommisjonen foreslo at 65 prosent av husholdningsavfallet skal gjenvinnes i 2030, har Parlamentet hevet ambisjonen til 70 prosent og 80 prosent for emballasje.

I dagens EU gjenvinnes gjennomsnittlig 44 prosent (2014) av husholdningsavfallet. Det er store regionale forskjeller på gjenvinningsgraden.

De nordiske landene, samt Østerrike, Belgia, Nederland og Tyskland sender knapt noe avfall til deponi, mens land som Kypros, Kroatia. Hellas, Latvia og Malta deponerer 75 prosent av avfallet.

Går man tilbake til 2004 var gjennomsnittstallet 31 prosent, så ting går den rette veien. I 2020 er gjennomsnittet forventet å ligge på 50 prosent.

Gjenopprettet Kommisjonens tall fra 2014
Parlamentet fattet sitt vedtak 14. mars, med stort flertall. – Vi bestemte oss for å gjenopprette de ambisiøse tallene for gjenvinning og deponi som Kommisjonen opprinnelig foreslo i 2014, sa parlamentsmedlemmet Simona Bonafe.

– Etterspørselen etter råmaterialer vil vokse med 50 prosent de neste 15 årene. For å reversere denne trenden, må vi ta i bruk modellen for sirkulær økonomi, som holder materialene og deres verdi i sirkulasjon. Dette er den eneste løsningen som kombinerer økonomisk vekst og bærekraft.

Hun la til at gjenbruk, gjenvinning og gjenreisning er nøkkelbegreper i det nye paradigmet som må bygges for å fremme bærekraft, innovasjon og konkurransekraft. – Avfall skal ikke lenger være et problem, men en ressurs.

80 prosent for emballasjeavfall
Kravet som Parlamentet ble enige om er at 70 prosent per vekt av husholdningsavfallet skal gjenvinnes eller klargjøres for gjenbruk innen 2030.

For emballasjematerialer som papir, papp, plast, glass, metall og tre foreslår Parlamentet et mål om 80 prosent materialgjenvinning innen 2030, med midlertidige mål for 2025.

EU-Parlamentet vil også ha et mål om å redusere matsvinn med 30 prosent innen 2025 og 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2014. De foreslår de samme målene for marint avfall.

Vedtakene i Parlamentet 14. mars må anses som et forhandlingsutkast i møte med Ministerrådet, som ennå ikke har gjort seg opp en egen mening.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!