EU-Parlamentet vedtok endringer i EU-direktivet 

23 april, 2018ANNONSE

EU-Parlamentet stemte 18. april over endringer Avfallsdirektivet og Emballasjedirektivet, som ble vedtatt med stort flertall og trer i kraft til sommeren.

En periode på nesten tre år med diskusjoner og endringer i de tre EU-institusjonene er nå over, etter at EU-Parlamentet vedtok det reviderte Emballasje- og Emballasjeavfallsdirektivet med 533 stemmer for, 37 imot og 57 blanke stemmer.

Avstemningen innebærer at kompromisset som ble forhandlet fram i institusjonene nå er vedtatt. 14. mai blir endringene offisielt stemplet som godtatt på ministernivå. Innen sommeren skal de reviderte direktivene publiseres. De trer i kraft 20 dager etter publisering.

Les mer om avstemningen og endringene i Emballasjedirektivet på Emballasjeforeningens nettside.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!