Alexandre Dangis, administrerende direktør i den europeiske foreningen for plastkonverterere EuPC.

EuPC advarer mot ny plastavgift som er godkjent i Europarådet

4 august, 2020

Europarådet godkjente nylig en avgift på plast som skal stimulere til økt gjenvinning. Organisasjonen EuPC mener at avgiften vil ha motsatt effekt.


Fra 1. januar må EU-landene betale en avgift på 0,80 euro per kg plastemballasjeavfall som ikke gjenvinnes. Men selv om avgiften ble presentert for EU-kommisjonen som et initiativ for å øke gjenvinningen av plastemballasjeavfall, mener europeiske plastkonverterernes organisasjon (EuPC) at avgiften kan virke motsatt.

Inntekter fra plastavgiften er ikke øremerket

EuPC mener at fiskale avgifter ikke vil være det mest effektive tiltaket for å drive den innovasjonen og de investeringene som trenges for å øke gjenvinning av plastemballasjeavfall og å innfri målene i Green Deal.

– Inntektene fra EUs plastavgift er ikke øremerket for investeringer i infrastruktur for avfall og gjenvinning. Dermed vil heller ikke gjenvinningen av plastavfall i Europa øke, sier administrerende direktør i EuPC, Alexandre Dangis.

– I stedet vil avgiften øke kostnadene for plastgjenvinning og oppmuntre valg av andre emballasjematerialer med større klimapåvirkning.

– For å få en reell økning av gjenvinningsratene i hele Europa, og beskytte miljøet, ville en avgift på deponering av plastemballasjeavfall vært mer effektiv.

Investeringer må til

For å øke gjenvinningen av plastemballasje trenges det betydelige investeringer gjennom hele verdikjeden for plast når det gjelder innovasjon, nye maskiner og økologisk design av plastemballasje.
Rundt 6-8 milliarder euro vil samles inn årlig i avgift, og disse pengene vil ikke være tilgjengelige for investeringer i overgangen til sirkulær økonomi, mener EuPC.

I neste omgang skal flere detaljer om avgiften utarbeides i egen spesifikk lov som skal godkjennes av EU-parlamentet og EU-rådet.

Foreløpig er mange av detaljene uklare og det ser ut til at medlemslandene vil ha stor frihet ved implementering av tiltak for å kreve inn avgiften som skal overføres til EU. EuPC frykter at kompleksiteten med forskjellige systemer i hvert enkelt land vil ødelegge markedet.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!