EUROPEN ber om ubrutt vareflyt av kritiske varer forbi grensene.

Emballasje må anerkjennes som samfunnskritisk i verdikjeden

24 mars, 2020ANNONSE

Den europeiske organisasjonen for emballasje og miljø, EUROPEN, mener at EU-kommisjonen må anerkjenne emballasje som samfunnskritisk.

Medlemmene i EUROPEN gjør sitt ytterste for å opprettholde de nødvendige forsyningene av mat, hygieneprodukter og medisiner til borgere over hele Europa under COVID-19-pandemien.

Ber EU om å sikre drift i essensielle fabrikker

For å garantere uavbrutt flyt av (emballerte) varer må EU anerkjenne emballasje og dens råvarer som essensielle og åpne prioriterte veier – såkalte «green lanes» for transport gjennom EU.

EUROPEN støtter tiltakene som er iverksatt av nasjonale myndigheter for å hindre spredning av korona-viruset. Medlemmene i EUROPEN har iverksatt alle nødvendige tiltak for å beskytte ansattes helse og sikkerhet og vurderer virkningen av disse tiltakene.

Nå ber de EU-kommisjonen og regjeringene i EU om å sikre at produksjonsfasiliteter som er essensielle for emballasjens verdikjede fortsatt kan være i drift, samtidig som de ansattes helse og sikkerhet beskyttes.

Emballasje er en essensiell komponent i de produktgruppene som kommisjonen har definert som kritiske, som helserelaterte og bedervelige varer, det vil si matvarer.

Ber om grønne baner over grensene

For å ivareta de isolasjonsvedtakene nasjonale myndigheter legger opp til, er det kritisk å opprettholde en ubrutt verdikjede for pakkede produkter fra fabrikkene gjennom handel og netthandel til forbrukerne.

EUROPEN og deres medlemmer er innstilt på å opprettholde kontinuerlige forsyninger uten avbrudd. Dette er bare mulig dersom varer kan sirkulere fritt.

EU-kommisjonen har nylig laget retningslinjer for grensehåndtering, men EUROPEN har observert at forsinkelser og brudd ved grensene forekommer for emballerte varer og emballasjematerialer.

De ber derfor kommisjonen om å ta styring for å sikre den nødvendige kontinuiteten i flyten av essensielle varer ved å lage grønne baner for fri flyt av varer, kjøretøy, sjåfører og ingeniører.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!