EUROPEN støtter reviderte EU-lover, frihandel og EPR

18 april, 2018ANNONSE

EU-parlamentet vil i dag godta de reviderte avfallslovene i pakken for sirkulær økonomi. EUROPEN støtter dette og ber EU å styrke EPR og frihandel med emballerte varer.

– Etter nesten tre år med forhandlinger, representerer denne godkjennelsen et betydelig skritt for EUs emballeringskjede mot sirkulærøkonomi, kommenterer formann i EUROPEN, Hans van Bochove (Coca-Cola European Partners).

Støtter minimumskrav til utvidet produsentansvar
– Vi ønsker spesielt velkommen minimumskravene til utvidet produsentansvar i lovgivningen, da dette vil gi økt transparens, kostnadseffektivitet og pålitelighet. Det vil også styrke forpliktelsene i det utvidede produsentansvaret på nasjonalt nivå.

– Vi er ikke fornøyd med at det fortsatt er uklarhet om produsentenes finansielle forpliktelser, som potensielt kan utvides utenfor produsentens rolle og ansvar på nasjonalt nivå.

EUROPEN ser fram til å bidra til vellykket implementering av de nye vedtakene.

Slutten på begynnelsen
– Innføringen av den reviderte EU-lovgivningen er bare slutten på begynnelsen. Vi trenger å sikre at de generelle minimumskravene til utvidet produsentansvar implementeres i sin helhet på en rettferdig og harmonisert måte over hele EU, sier van Bochove.

– På denne måten kan vi skape et effektivt system for å oppnå de økte målene for emballasjegjenvinning og offentlige krav til bedriftene, samtidig som vi styrker markedet for resirkulerte råvarer.

EU-lovgiverne har beholdt det indre markedet som juridisk base for det reviderte emballasje og emballasjeavfallsdirektivet (PPWD), da et velfungerende indre marked er en forutsetning for reell sirkulærøkonomi.

Skalerbarhet i investeringer og innovasjon
– Vi er glade for at et velfungerende indre marked er anerkjent som en forutsetning for å sikre skalerbarhet i de nødvendige investeringer og innovasjoner som må til for å gå mot sirkulær økonomi, sier Virginia Janssens, administrerende direktør i EUROPEN.

– Prinsippet for det indre markedet sikrer maksimal harmonisering, noe som i sin tur er helt nødvendig for å gi selskapene i den europeiske verdikjeden de rette rammebetingelsene for å møte det miljømessig og økonomiske kravene i pakken for sirkulær økonomi.

EUROPEN ser fram til å fortsatt arbeidet med EUs institusjoner for å sikre at pakken for sirkulær økonomi og dens handlingsplan gir bærekraftige og økonomiske fordeler for europeisk miljø, økonomi og samfunn.

Snakker på vegne av emballeringskjeden
EUROPEN er en tverrfaglig organisasjon som representerer opinionen i den europeiske forsyningskjeden for emballasje når det gjelder saker som berører emballasje, emballasjeavfall og miljø.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!