Eleni Despotou er generalsekretær i FEFCO.

FEFCO støtter EU-kommisjonens forslag til Eco-design

11 april, 2022ANNONSE

ECO-design for regulering av bærekraftige produkter har som mål å akselerere overgangen til bærekraftige produkter og redusere miljøpåvirkningen.


Designfasen er viktig igjennom verdikjeden, fra bruk til slutten av levetiden.

FEFCO støtter initiativets intensjon om å iverksette selvregulerende tiltak da disse vil løfte industrisektorens bærekraft. FEFCO mener at selvregulerende tiltak og delegerte lover som kommer som følge av lovgivningen bør anerkjennes i arbeidet og sikre at produktets funksjonalitet er et nøkkelkriterium.
Krav og tiltak bør være meningsfulle, oppnåelige og støtte vitenskapelige og faktabaserte bevis.

Unngå sammenligning av produkter

Videre bør initiativet unngå å sammenligne produkter, da dette vil påvirke forbrukernes valg og markedet, i stedet for å vurdere kompleksiteten i debatten om materialenes bærekraftighet.

Fornybare råvarer er ikke tatt med som nøkkelkriterier i ECO-design. Dette er FEFCO er uenige i, siden fornybare materialer kan spille en sentral rolle for energiproduksjon og produkter.
Organisasjonen påpeker at fri sirkulasjon av produkter er essensielt for å sikre at det indre markedet fungerer. Men for å sikre like betingelser bør reglene gjelde både nasjonale og importerte produkter.

– Lovgivningen i Eco-design bør forhindre overlappende regler ved implementeringen av andre initiativer i Circular Economy Action Plan, skriver FEFCO i en pressemelding.
Direktør Eleni Despotou, Generaldirektør i FEFCO sier at kommisjonen bør sikre at bedre lovgivningsprinsipper innføres for å unngå unødvendig administrative byrder og økte kostnader i forbindelse med miljøfordeler.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!