Ferien kan ryke på grunn av knapphet på plastråstoff

16 juni, 2021ANNONSE

Sterk etterspørsel fra nedstrømsmarkedet etter resirkulert HDPE og PP kan føre til at den tradisjonelle sommerstengingen av produksjonen blir avlyst i år.


Europeiske bedrifter som gjenvinner HDPE og PP har gjerne stengt produksjonen i juli og august på grunn av sommerferieavvikling og vedlikehold i en tid der det normalt er lav etterspørsel i markedet, melder ICIS.

Nå er imidlertid etterspørselen stor i nedstrømsmarkedet, både fra bygge- og emballasjemarkedet, der mange aktører vil skifte ut jomfruelig plast med resirkulert. Lagerbeholdningen er dermed lav i hele verdikjeden.

40 prosent høyere etterspørsel

Noen aktører mener at etterspørselen i august kan bli 40 prosent høyere enn normalt. Kjøpsinteressen fra emballasjeindustrien har økt i hele 2021 på grunn av pågående regelendringer og forbrukernes motvilje mot engangsplast. Samtidig ble en del prosjekter i 2020 utsatt på grunn av pandemien.

Etterspørselen i byggebransjen har økt siden andre halvdel av 2020. Dette skyldes først at forbrukerne ville har forbedringer i hjemmene, samtidig som pandemien har gitt begrensede muligheter for reiser. De siste månedene har knapphet på jomfruelige materialer gitt økt etterspørsel etter resirkulert HDPE og PP, da kundene vil sikre seg nok forsyninger til å holde fabrikkene i gang.

For både rHDPE og rPP har mangel på innsamlede materialer vært en flaskehals for produksjon av flakes og pellets. Dette skyldes økt etterspørsel fra bygge- og emballasjeindustrien og manglende sorteringskapasitet, spesielt i Frankrike.

Logistikkproblemer

Høye volumer av blandede polyolefiner kommer på markedet på bekostning av sortert plast, og COVID-19 har ført til logistikkproblemer.

Selv om det nå kommer økte mengder HDPE laget av utsortert husholdningsplast (post consumer), og at forbudet mot import av PE-avfall tilTyrkia vil øke tilgjengeligheten, vil ikke dette gi utslag før til høsten, da leverandørene har 45 dagers leveringstid på utestående materialer.
Knappheten er størst på resirkulerte PP-materialer med flere lag, da man ikke har klart å skaffe tilstrekkelig med materialer til å møte den økte etterspørselen

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!