Finsk forskning får fart på fiberbaserte alternativer

13 september, 2017ANNONSE

Sammen med et stort industrikonsortium har VTT lansert et prosjekt til 4,5 millioner euro for å få fart på utviklingen av fiberbaserte alternativer til plast.

Prosjektet Future Fibre Products finansieres av European Regional Development Fund og har samlet 33 bedrifter, både småbedrifter og store globale selskaper.

Fra laboratorie til pilotforsøk
Prosjektet koordineres av finske VTT Technical Research, som vil omgjøre laboratorieforsøk til demonstrasjoner i pilotskala av produkter med lavt karbonavtrykk. 

Prosjektet vil også undersøke hvordan eksisterende produksjonsinfrastruktur for papir og papp kan brukes til å utvikle nye emballasjeløsninger, samt non-woven-materialer og porøse isolasjonsmaterialer som erstatning fra EPS-baserte materialer.

Global oppmerksomhet på klimaforandringer driver jakten på bærekraftige og miljøvennlige alternativer til oljebasert produkter og materialer. Skogsindustrien leter etter energieffektive og lavkarbon-løsninger for å forbedre produksjonen.

I tillegg ser de etter nye bruksområder og løsninger for å tilpasse produksjonens infrastruktur til endringer i markedet.

Langsiktig utvikling av kompetanse og infrastruktur
Initiativet er en fortsettelse av det arbeidet VTT har hatt som en strategisk prioritet i lang tid, med å utvikle avanserte løsninger for fiberprodukter og prosesser. Det 3-årige prosjektet har fått om lag 1,3 millioner EUR fra det europeiske regionsutviklingsfondet.

For å kunne svare på bedriftenes behov for pilottesting når de utvikler nye produkter skal VTT investere i en ny pilotlinje i Jyväskylä.  Denne linjen vil kunne produsere lettvektige, porøse materialer uten behov for våtpresse-enhet. Linjen vil være klar for testing tidlig i 2018.

– Den nye pilotlinjen og det øvrige pilotutstyret, vil ha en sentral rolle i å demonstrere alternativene som har best potensial. Vi håper at den vil bli brukt like effektivt av industripartnere, universiteter og andre forskningsorganisasjoner som den eksisterende, sier Harri Kiiskinen, prosjektleder for prosjektet for fremtidens fiberprodukter.

Jussi Maanninen, EVP for for Business Area Solutions for Natural Resources and Environment i VTT syns det er flott at så mange innovative selskaper er med i prosjektet for å utvikle morgendagens materialer.

– Det store konsortiet er et tydelig tegn på at vårt langsiktige FoU-arbeid innenfor bioøkonomi blir satt stor pris på av selskapene.

Disse bedriftene er med:
Fredrikson Research & Consulting
Ahlstrom-Munksjö
Albany International
Andritz, Anpap
BASF
Berndorf Band
BillerudKorsnäs
BinNova
Essity (formerly SCA Hygiene Products)
Glatfelter
Humuspehtoori
Irving Paper Limited
Kemira
Kimberly-Clark Corporation
Metsä Group
Moorim SP
Neenah Gessner
Novarbo
Paptic
Pixact
ProDeliver
Rejlers Finland
Sappi
SCG Packaging
Stora Enso
Sulzer Pumps Finland
Suominen
UPM-Kymmene
Valmet
Weidmann Electrical Technology
WestRock Corporation
Wetend Technologies

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!