Installasjon av solpaneler bidrar til å redusere utslipp av CO2 fra fabrikken.

Finske Teknos lager coating ved hjelp av solkraft

1 august, 2022ANNONSE

Teknos produserer coating ved hjelp av solkraft ved fabrikken i Rajamäki i Finland. Bruk av solkraft er et av tiltakene for å redusere bruk av fossile drivstoff.

Teknos har gått over til solkraft for å redusere bruken av fossile drivstoff og dermed bekjempe klimaendringer.
I tillegg til å skifte til fornybare energikilder har selskapet satt seg mål om å redusere det totale energiforbruket på sine fabrikker. Teknos mottok nylig EcoVadis’ gullmedalje for sin bærekraftsinnsats.

-Bærekraft har alltid vært svært viktig i vår strategi. Derfor var installering av solpaneler et viktig og nærliggende tiltak for oss, sier Petri Holm, Operation Manager i Rajamäki.

Ved fabrikken i Rajamäki produserer selskapet coating og vannbasert flytende coating. Bruken av de nye solpanelene dekker 2 prosent av energiforbruket for hele fabrikken. Det betyr at mesteparten av selskapets kjøleprosesser kan drives med solenergi.

Det årlige strømforbruket reduseres med 2 prosent, og det tilsvarer det årlige strømforbruket til oppvarming av 10 eneboliger.

Nesten 600 solpaneler

Taket på fabrikken i Rajamäki ble klargjort for solpaneler ved årsskifte til 2022. Nå er nesten 600 solpaneler på plass på taket, der de hvert år dekker en kapasitet på 210kW og produsere 180 MWh fornybar energi som kan brukes direkte i fabrikken.
Installasjonen av solpaneler er også en del av den frivillige energieffektivitetsavtalen i Finland, der Teknos deltar. Målet med avtalen er å utfordre alle deltakerselskapene til å gjennomføre tusenvis av energieffektivitetstiltak hvert år

Reduserer utslipp tilsvarende 100.000 km med bil

Den teknoøkonomiske livssyklusen for panelene er cirka 25 år, og i denne perioden kan de redusere CO2-utslipppene med 15.000 kg hvert år. Denne mengden tilsvarer utslippet av 100.000 biler. I fremtiden vil Teknos fortsette å planlegge og igangsette nye strtegierefor energisparing.

Installasjon av tilsvarende solpaneler vil komme når det blir aktuelt med utvidelse eller andre prosjekter i fabrikken.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!