Fleksibel PE-filmteknologi testet og godkjent av RecyClass

23 september, 2021ANNONSE

To filmer fra LyondellBasell, og kompositter som består av disse to polymergradene, er testet og godkjent av RecyClass for resirkulering som LDPE.

Teknologi basert på bruk av Toppyl PB 8640M og Toppyl PB 8340M har blitt testet av RecyClass og godkjent som kompatibel med avfallsstrømmene for LDPE.
Toppyl PB 8640M og Toppyl PB 8340M har en klebende peel-mekanisme i filmstrukturen med en kjemisk kompositt som består av Polybuten1.

Den testede teknologien utgjorde 7,5 prosent av vekten i en trelags LDPE-film uten trykk.

Laboratorieanalyser av den limte filmen ble foretatt av det uavhengige laboratoriet Proplast, som testet filmen for gjenvinnbarhet i henhold til RecyClass Recyclability Evaluation Protocol for PE filmer.
Resultatet viser at filmen ikke vil noen negative effekter på de nåværende gjenvinningsstrømmene for PE under gitte forhold. For å kunne være fullt kompatibel film må filmstrukturen blant annet ha en tetthet under 0,97 g/cm3.

Laboratorietestingen viser at plast laget i resirkuleringsprosessen kan brukes i høykvalitets film som formblåst PE-film med inntil 25 prosent av dette materialet. Den nye teknologien for fleksibel emballasje er i tråd med prinsippene for design for gjenvinning og viser at aktørene i verdikjeden gjør en innsats for å øke gjenvinnbarheten av denne typen emballasje slik at gjenvinningsmålene i EU kan oppnås.

Les mer om teknologien og RecyClass

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!