Digitale verktøy viser hvilken miljøbelastning dine valg av emballasje vil gi.

Flere nye beslutningsverktøy for valg av emballasje lanseres

22 juni, 2021ANNONSE

PackNoPlast viser en prototyp av et beslutningsverktøy for emballasje, mens Handelens Miljøfond lanserer Plastsimilator.

Emballasjeverktøyet PackMan ble presentert |6. juni av Emballasjeforeningen og omtalt på viser produktets miljøfotavtrykk basert på den emballasjen du velger. Nå kommer også to andre løsninger på banen.

PacKnoPLast
Cecilie Askham er prosjektleder i PacKnoPlast.

I forskningsprosjektet PacKnoPlast arbeider forskere, plastprodusenter, matindustri og miljøvernere sammen for å lage en «miljøkalkulator» for mat og emballasje.

Utgangspunktet er at forbrukerne helst ikke vil ha maten sin pakket inn i plast. I mange tilfeller er plasten likevel veldig nyttig, eller i hvert fall bedre enn alternativet, som er at maten blir ødelagt og må kastes.

Miljøkalkulatoren kan brukes til å regne ut når plast faktisk er det mest miljøvennlige valget.

Beslutningsverktøy

Resultatet blir et beslutningsverktøy, og den aller første prototypen ble presentert for prosjektgruppen i juni. Den ferdige versjonen blir klar neste år.

Basert på produktet og hva emballasjen skal og kan gjøre for å bevare det, forteller den om det er god grunn til å bruke plast akkurat denne gangen. Den oppfordrer også til å sjekke om det er andre materialer som er bedre og mer bærekraftige.

Handelens Miljøfond lanserer Plastsimulator
Lars Brede Johansen, analytiker i Handelens Miljøfond.

– Sammen med det internasjonalt anerkjente analysebyrået SYSTEMIQ, har vi i Handelens Miljøfond laget rapporten “Achieving circularity – Creating a zero-waste circular plastic economy in Norway, forklarer Lars Brede Johansen i Handelens Miljøfond.

– Prosjektet bygger på SYSTEMIQs rapport Breaking the Plastic Wave fra 2020, og norske data er levert av Mepex. Rapporten lanseres sammen med verktøyet Plastsimulator, som gir mulighet for å undersøke effekten av ulike tiltak som tar tak i Norges plastproblem.

Plastsimulator er et verktøy som gjør det mulig å forstå de økonomiske, miljømessige og sosiale implikasjonene av ulike plastscenarier i Norge. Ved å flytte 18 viktige variabler kan man lage sitt eget tilpassede scenario og utforske effektene ved ulike handlinger.

Gir bedre forståelse for konsekvenser  av emballasjevalg

Plastsimulator drives av SYSTEMIQ basert på tilnærmingen fra Breaking the Plastic Wave; dataene og kunnskap om det norske plastsystemet er levert av Mepex.

Ved lansering av Plastsimulator deltok Yoni Shiran, Systemiq. Han sa at systemendringer i verdikjeden for plast kan redusere 80 prosent av plastutslippene.

– Verktøyet gir bedre forståelse av påvirkning fra de valgene vi tar.

Men ifølge Lars Brede Johansen er verktøyet kun starten på en lang prosess for å oppnå virkelige forbedringer: – Vi har ikke alle løsningene, for vi ser dem ikke ennå. Vi renger innovasjoner både oppstrøms og nedstrøms.

– Prosjektet og plastsimulatoren bringer nedstrøms og oppstrøms sammen. Vi nå jobbe sammen for å få til en sirkulær løsning, og vi trenger dere alle! Vi ber myndigheter forskere og industri om å være aktive.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!