Forbud mot Q-tips, plastbestikk, plasttallerkener, sugerør i plastOla Elvestuen setter igang arbeidet med å forby engangsartikler i plast.

Forbud mot engangsartikler av plast kommer innen ett år

7 mai, 2019ANNONSE

– Jeg ønsker et forbud mot engangsartikler av plast så raskt som mulig. Vi legger nå et løp der enkelte plastartikler kan forbys allerede sommeren 2020.

Dette sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I forbindelse med strandryddedagen varsler Klima- og miljøministeren at Norge vil starte arbeidet med et forbud mot engangsartikler av plast umiddelbart. Forbudet vil omfatte engangsbestikk og -tallerkener, spisepinner, sugerør, Q-tips og rørepinner.

Konsekvensen av forbudet er at dette kan bli den siste sommeren for engangsbestikk i plast. Hensikten med med forbudet er å beskytte naturen ved å stoppe tilførselen av plast.

– Plast i naturen gjør enorm skade på dyr, fugl og fisk. Folk legger ned en formidabel innsats for å rydde opp, men for virkelig å løse problemet, må vi stanse tilførselen av ny plast. Da er forbud rett vei å gå.

– Plastproduktene vi nå skal forby er unødvendige, og det finnes mer miljøvennlige alternativer, sier Elvestuen.

Forbudet skal bygge på EUs regelverk

Forbudet vil basere seg på regelverket i EU som blir vedtatt i nær fremtid. For å sikre raskest mulig fremdrift i arbeidet, vil klima- og miljøministeren sette i gang forberedelsene i Norge umiddelbart.

– Vi ser ingen grunn til å vente på at EU vedtar regelverket, og starter derfor arbeidet med å lage et regelverk allerede nå, sier Elvestuen.

Forbudet kan tre i kraft relativt raskt etter at forskriften har vært på høring og er vedtatt.
Klima- og miljøministeren varsler også tiltak rettet mot de engangsartiklene av plast som ikke omfattes av forbudet.

Vurderer tiltak også for andre engangsprodukter

– Vi ser på hva vi kan gjøre med engangsproduktene som det ikke er grunnlag for å forby i dag, men der det likevel er nødvendig med tiltak for å redusere miljøkonsekvensene. Dette gjør vi i tett dialog med næringslivet og miljøorganisasjoner.

– Vi setter nå ned en arbeidsgruppe, med representanter fra næringslivet og miljøorganisasjonene, som skal komme med forslag til samarbeid, som grunnlag for en avtale om de produktene som ikke skal forbys.

– Første frist for dette arbeidet er 15. september i år, sier Elvestuen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!